Ta Tại Tu Tiên Giới Trường Sinh Bất Tử - Mộc Công Mễ Thanh
⭐⭐⭐ 5.8
Ta Tại Tu Tiên Giới Trường Sinh Bất Tử
Tiên hiệp
Đạo Quỷ Dị Tiên - Hồ Vĩ Đích Bút
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Đạo Quỷ Dị Tiên
Huyền ảo
Bỉ Ngạn Thâm Không - Thần Đông
⭐⭐⭐ 5.3
Bỉ Ngạn Thâm Không
Đô thị
Gõ Hỏi Tiên Đạo - Vũ Đả Thanh Thạch
⭐⭐⭐ 6
Gõ Hỏi Tiên Đạo
Tiên hiệp
Kiếp Thần Bí - Văn Sao Công
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Kiếp Thần Bí
Trò chơi
Theo Hồng Nguyệt Bắt Đầu - Hắc Sơn Lão Quỷ
⭐⭐⭐⭐ 7
Theo Hồng Nguyệt Bắt Đầu
Khoa viễn
Tiên Tử Rất Hung - Quan Quan Công Tử
⭐⭐⭐ 5.8
Tiên Tử Rất Hung
Tiên hiệp
Nhất Thế Chi Tôn - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8
Nhất Thế Chi Tôn
Huyền ảo
Tri Bắc Du - Lạc Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Tri Bắc Du
Tiên hiệp
Dũng Giả Cho Các Dũng Giả Thêm Phiền Toái - Lựu Liên Chích Cật Bì
⭐⭐⭐ 4.4
Dũng Giả Cho Các Dũng Giả Thêm Phiền Toái
Kỳ huyễn
Không Phải Là Thế Giới Tu Tiên Pháp Tắc Bình Thường - Thấm Chỉ Hoa Thanh
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Không Phải Là Thế Giới Tu Tiên Pháp Tắc Bình Thường
Tiên hiệp
Diệt Vận Đồ Lục - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8
Diệt Vận Đồ Lục
Tiên hiệp
Trùng Trở Vô Tận - Hạch Động Lực Chiến Liệt Hạm
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Trùng Trở Vô Tận
Quân sự
Thái Hạo - Vô Cực Thư Trùng
⭐⭐⭐⭐ 7
Thái Hạo
Tiên hiệp
Thái Thượng Chương - Từ Công Tử Thắng Trị
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Thái Thượng Chương
Huyền ảo
Đạo Quả - Chiến Bào Nhiễm Huyết
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Đạo Quả
Tiên hiệp
U Minh Tiên Đồ - Giảm Phì Chuyên Gia
⭐⭐⭐⭐ 7.8
U Minh Tiên Đồ
Tiên hiệp
Thiết Hạc Thư - Vĩnh Hằng Đích Hạ Á
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Thiết Hạc Thư
Tiên hiệp
Phàm Nhân Bài Tiên Giới Tu Tiên - Vong Ngữ
⭐⭐⭐ 5.4
Phàm Nhân Bài Tiên Giới Tu Tiên
Tiên hiệp
Gió Thổi Thiên Tử - Thiên Tiêu Nghịch Lãng
⭐⭐⭐ 5
Gió Thổi Thiên Tử
Tiên hiệp
Vấn Kính - Giảm Phì Chuyên Gia
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Vấn Kính
Huyền ảo
Tiểu Thương Đệ Nhất Tiên Giới - Liêm Quang 0
Tiểu Thương Đệ Nhất Tiên Giới
Tiên hiệp
Giáo Tổ - Tử Lâu
⭐⭐⭐ 6.2
Giáo Tổ
Tiên hiệp
Nửa Đêm Người Mở Quan - Đường Tiểu Hào 01
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Nửa Đêm Người Mở Quan
Thần quái
Chuyển Núi - Đậu Tử Nhạ Đích Hoạ
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Chuyển Núi
Tiên hiệp