Hạm Đội Tinh Không, Theo Số Liệu Hoá Bắt Đầu - Thất Khúc Lạc Hoa
Hạm Đội Tinh Không, Theo Số Liệu Hoá Bắt Đầu
Trạch văn
Thế Giới Phù Thủy Quỷ Dị - Thập Viên
⭐⭐⭐ 4.5
Thế Giới Phù Thủy Quỷ Dị
Kỳ huyễn
Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên - Lạc Thanh Tử
⭐⭐⭐ 5.1
Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên
Tiên hiệp
Chúa Tể Quỷ Bí - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.8
Chúa Tể Quỷ Bí
Huyền ảo
Chém Yêu Theo Giao Diện Độ Thuần Thục Bắt Đầu - Lâm Nhị Thập Nhất
⭐⭐ 3.7
Chém Yêu Theo Giao Diện Độ Thuần Thục Bắt Đầu
Huyền ảo
Theo Hải Tặc Bắt Đầu Chinh Phục Vũ Trụ Đa Nguyên - Mạt Vũ
⭐⭐ 3.4
Theo Hải Tặc Bắt Đầu Chinh Phục Vũ Trụ Đa Nguyên
Trạch văn
Huyết Mạch Của Kỵ Sĩ - Huyết San Hô
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.1
Huyết Mạch Của Kỵ Sĩ
Huyền ảo
Thẻ Bài Của Ta Cường Hoá Vô Hạn - Long Cáp Cáp A
⭐⭐⭐ 4.4
Thẻ Bài Của Ta Cường Hoá Vô Hạn
Đô thị
Từ Pháp Sư Vong Linh Bắt Đầu Tu Tiên - Vọng Tinh Nguyệt Lâu
Từ Pháp Sư Vong Linh Bắt Đầu Tu Tiên
Tiên hiệp
Chiến Hạm Của Ta Có Thể Thăng Cấp - Hàm Ca
⭐⭐⭐ 4.9
Chiến Hạm Của Ta Có Thể Thăng Cấp
Khoa viễn
Siêu Cấp Lớn Hàng Hải - Hà Tả
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Siêu Cấp Lớn Hàng Hải
Loại khác
Số Liệu Túi Áo Đại Sư - Truyện Ngữ Giả
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Số Liệu Túi Áo Đại Sư
Trạch văn
Đô Thị Đao Kiếm - Giản Tinh
⭐⭐⭐ 5.4
Đô Thị Đao Kiếm
Loại khác
Kiếm Hào Vua Hải Tặc Chi Tâm - Na Nhất Chích Văn Tử
⭐⭐⭐ 4.2
Kiếm Hào Vua Hải Tặc Chi Tâm
Trạch văn
Vua Thú Manh - Vãn Gian Bát Điểm Đáng
Vua Thú Manh
Kỳ huyễn
Pháp Bảo Chữa Trị Chuyên Gia - Mang Mang Vân Hải
Pháp Bảo Chữa Trị Chuyên Gia
Tiên hiệp
Kỵ Sĩ Chung Yên - Tây Bối Miêu
⭐⭐⭐⭐ 7
Kỵ Sĩ Chung Yên
Kỳ huyễn
Người Chơi Cao Cấp Trong Hồ Quang Điện - Đại Kiểm Miêu Kiểm Đại
⭐⭐⭐ 4.2
Người Chơi Cao Cấp Trong Hồ Quang Điện
Khoa viễn
Thần Ma Siêu Tiến Hoá - Tiểu Tiểu Tiểu Nịnh Mông
⭐⭐⭐ 5.7
Thần Ma Siêu Tiến Hoá
Loại khác