Tu Tiên Theo Thời Gian Quản Lý Bắt Đầu - U Chúc
⭐⭐⭐ 5
Tu Tiên Theo Thời Gian Quản Lý Bắt Đầu
Trạch văn
Đại Nguỵ Phương Hoa - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Đại Nguỵ Phương Hoa
Lịch sử
Đúc Người Sao - Phù Đồ Tử
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Đúc Người Sao
Loại khác
Lão Bà Của Ta Là Quan Chấp Chính - Lục Sự Tham Quân
⭐⭐⭐ 4.8
Lão Bà Của Ta Là Quan Chấp Chính
Lịch sử
Hoàng Huynh Cớ Gì Tạo Phản? - Nguyệt Kỳ Lân
⭐⭐⭐ 5.5
Hoàng Huynh Cớ Gì Tạo Phản?
Lịch sử
Dị Vực Trồng Rau Bộ Xương Khai Hoang - Tình Chung Lưu Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Dị Vực Trồng Rau Bộ Xương Khai Hoang
Trạch văn
Thân Phận Của Ta Càng Ngày Càng Biến Thái - A Hành Hành Hành
⭐⭐⭐ 4.5
Thân Phận Của Ta Càng Ngày Càng Biến Thái
Đô thị
Thái Giám Có Thể Có Ý Đồ Xấu Gì - Tiểu Tiểu Bộ Trưởng
⭐⭐⭐ 4.3
Thái Giám Có Thể Có Ý Đồ Xấu Gì
Tiên hiệp
Ta Yêu Đương Hoạ Phong Có Chút Không Bình Thường - Hỉ Hoan Hồng Thiêu Đái Ngư
⭐⭐⭐ 4.9
Ta Yêu Đương Hoạ Phong Có Chút Không Bình Thường
Trạch văn
Không Chia Tay Liền Biết Chết - Hỉ Hoan Hồng Thiêu Đái Ngư
Không Chia Tay Liền Biết Chết
Trạch văn
Sau Kết Cục Tình Thánh Ta Xuyên Qua Rồi - Hạ Thụ Cầm
⭐⭐⭐ 4.8
Sau Kết Cục Tình Thánh Ta Xuyên Qua Rồi
Tiên hiệp
Chủ Thần Treo Rồi - Lý Cổ Đinh
⭐⭐⭐ 5.6
Chủ Thần Treo Rồi
Khoa viễn
Khống Chế Chư Thiên Thiên Đình - Lý Cổ Đinh
⭐⭐⭐ 5.7
Khống Chế Chư Thiên Thiên Đình
Khoa viễn
Ghi Ghi Tiểu Thuyết Liền Vô Địch Rồi - Lý Cổ Đinh
⭐⭐⭐ 5.3
Ghi Ghi Tiểu Thuyết Liền Vô Địch Rồi
Huyền ảo
Tái Tạo Thịnh Đường Theo Triệu Hoán Người Chơi Bắt Đầu - Phì Điểu Tiên Hành
⭐⭐⭐ 5.2
Tái Tạo Thịnh Đường Theo Triệu Hoán Người Chơi Bắt Đầu
Lịch sử
Trụ Ita - Phi Viêm
⭐⭐⭐ 6.2
Trụ Ita
Trò chơi
Vòng Hai Nữ Đế: Tình Tiết Này Không Thích Hợp! - Chính Kinh Thảo Môi
Vòng Hai Nữ Đế: Tình Tiết Này Không Thích Hợp!
Trạch văn
Nương Tử Nhà Ta, Không Thích Hợp - Nhất Thiền Tri Hạ
⭐⭐ 3.5
Nương Tử Nhà Ta, Không Thích Hợp
Trạch văn
Bắt Đầu Từ Game Show Tình Yêu - Ngải Tử Ngôn
⭐⭐⭐ 5.6
Bắt Đầu Từ Game Show Tình Yêu
Đô thị
Pháp Xuyên Bổng Của Lux - Dạ Ẩn Hiêu
⭐⭐⭐ 5.6
Pháp Xuyên Bổng Của Lux
Trò chơi
Diablo: Huỷ Diệt - Đệ Thất Trùng Tấu 01
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Diablo: Huỷ Diệt
Trò chơi
Nữ Á Nhân Sổ Tay Hoàn Thiện - Y Nguy Giải
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Nữ Á Nhân Sổ Tay Hoàn Thiện
Trạch văn
Ta Tất Sẽ Lên Ngôi Vì Vương - Không Ngấn Quỷ Triệt
⭐⭐⭐ 5.8
Ta Tất Sẽ Lên Ngôi Vì Vương
Kỳ huyễn
Vinh Quang Của Ưng Non - Cái Cung Xuất Mộng
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Vinh Quang Của Ưng Non
Lịch sử
Những Yêu Quái Này Thế Nào Đều Có Thanh Máu - Chân Đích Diệc Trầm Tuý
⭐⭐ 3.7
Những Yêu Quái Này Thế Nào Đều Có Thanh Máu
Huyền ảo