Đạo Quỷ Dị Tiên - Hồ Vĩ Đích Bút
⭐⭐⭐⭐ 7
Đạo Quỷ Dị Tiên
Huyền ảo
Long Ngạo Thiên Học Lớp 3 - Thánh Hoả D Thẩm Phán
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Long Ngạo Thiên Học Lớp 3
Đô thị
Lương Sơn Mộng Hoa Ghi - Khôi Bạch Chi Duệ
Lương Sơn Mộng Hoa Ghi
Kỳ huyễn
Ta Thật Sự Trường Sinh Bất Lão - Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
⭐⭐⭐ 5.8
Ta Thật Sự Trường Sinh Bất Lão
Đô thị
Địa Sát Thất Thập Nhị Biến - Tế Tửu
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Địa Sát Thất Thập Nhị Biến
Tiên hiệp
Không Bình Tĩnh Thường Ngày - Noạ Thiên Sứ
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Không Bình Tĩnh Thường Ngày
Đồng nhân
Gensōkyō Phương Đông - Vô Tiết Tháo Đích Thần Quan
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Gensōkyō Phương Đông
Trạch văn
Hắc Vu Sư Và Thẩm Phán Dị Giáo - Khang Bá Đặc
⭐⭐⭐ 6
Hắc Vu Sư Và Thẩm Phán Dị Giáo
Trạch văn
Nhật Ký Chăn Nuôi Dũng Giả Loli - Mẫn Đông
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Nhật Ký Chăn Nuôi Dũng Giả Loli
Trạch văn
Ngâm Du Ám Sát Ghi - Nhất Đại Đại Hiệp Khải Tát Ca
⭐⭐⭐ 6.2
Ngâm Du Ám Sát Ghi
Huyền ảo
Trần Đồng Học Muốn Đơn Giản Mà Sống Qua - Hắc Ba Lạc Khắc
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Trần Đồng Học Muốn Đơn Giản Mà Sống Qua
Trạch văn
Ngày Thường Của Mã Ân - F Quân
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Ngày Thường Của Mã Ân
Trạch văn
Mời Giúp Ta Tìm Lão Bà Nha! Dì Remilia! - Bát Vân Gia
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Mời Giúp Ta Tìm Lão Bà Nha! Dì Remilia!
Loại khác
Thường Ngày Vụn Vặt Của Gensōkyō - Oa Ba Giáp Mô
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Thường Ngày Vụn Vặt Của Gensōkyō
Trạch văn
Dù Sao Ta Là Kẻ Có Siêu Năng Lực - Cật Thư Yêu
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Dù Sao Ta Là Kẻ Có Siêu Năng Lực
Trạch văn
Tu Dưỡng Của Tự Mình Của Vương Gia Phản Diện - Thạc Đại Đích Căn
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Tu Dưỡng Của Tự Mình Của Vương Gia Phản Diện
Trạch văn
Học Sinh Của Ta Không Phải Thiếu Nữ Có Vấn Đề - Ô Lạp Tuyết Nhân
⭐⭐⭐ 5.2
Học Sinh Của Ta Không Phải Thiếu Nữ Có Vấn Đề
Trạch văn
Quầy Bán Quà Vặt Của Ác Ma Phật Hệ - Thánh Hoả D Thẩm Phán
⭐⭐⭐ 4.5
Quầy Bán Quà Vặt Của Ác Ma Phật Hệ
Trạch văn
Cuộc Chiến Lập Trình - Trình Tự Tiểu Viên
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Cuộc Chiến Lập Trình
Khoa viễn
Câu Chuyện Tình Yêu Tuổi Trẻ Của Ta Không Có Vấn Đề - Tỉ Xí Cốc Bát Phiên
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Câu Chuyện Tình Yêu Tuổi Trẻ Của Ta Không Có Vấn Đề
Loại khác
Đơn Đấu Gensōkyō - Ai U Uy
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Đơn Đấu Gensōkyō
Loại khác
Ba Tầng Hermes Vĩ Đại - Mr. Kinh Tủng
Ba Tầng Hermes Vĩ Đại
Trạch văn