Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Ta Chỉ Muốn Kết Cục Hậu Cung
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.5
Ta Trùng Sinh Chỉ Muốn Chuyên Tâm Học Tập
Đô thị
⭐⭐⭐ 3.8
Linh Cảnh Hành Giả
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Lưỡi Đao Siren
Loại khác
⭐⭐⭐ 4.6
Tháp Lật Úp
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Yêu Đương Muốn Tại Sau Mô Phỏng
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Võ Sĩ Hài Cốt
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Các Đại Tiểu Thư Mời Tự Trọng
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.1
Người Gõ Canh Đại Phụng
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 5
Ta Yêu Đương Hoạ Phong Có Chút Không Bình Thường
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Yêu Nữ Mời Dừng Bước
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.4
Kiếm Tiên Đại Sư Huynh Hôm Nay Liền Muốn Bày Cái Thống Khoái
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.8
Tiên Trong Bầu Của Tại Hạ
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Bắt Cóc Toàn Nhân Loại
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5
Giả Như Bị Miko Cuốn Lấy
Trạch văn
Thực Là Trực Nữ À?
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Giết Chết Ma Nữ
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Dũng Giả Alice Chết Nhục Truyền Thuyết
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.5
Yêu Đương Lưu Trò Chơi Quái Đàm
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7
Muội Muội Của Ta Mười Tám Tuổi
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Hoằng Đồ Của Biến Cố
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.6
Ta Yêu Đương Luỹ Thừa Muốn Đầy Kho
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Siêu Đạo Chích Lật Xe Chỉ Nam
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Nhật Ký Thí Nghiệm Của Vu Yêu Điên
Trò chơi
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Trước Kia Có Toà Linh Kiếm Sơn
Tiên hiệp