Vòng Tròn Số Mệnh - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Vòng Tròn Số Mệnh
Kỳ huyễn
Ta Vì Thiếu Chủ Uy Nghiêm Bắt Nạt Xuống Lão Bà Không Sai Nha - Phế Thiết Hành Giả
⭐⭐⭐ 5.1
Ta Vì Thiếu Chủ Uy Nghiêm Bắt Nạt Xuống Lão Bà Không Sai Nha
Khoa viễn
Tro Tàn Biển Sâu - Viễn Đồng
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Tro Tàn Biển Sâu
Khoa viễn
Minh Nhật Chi Kiếp - Hùng Lang Cẩu
⭐⭐⭐⭐ 7
Minh Nhật Chi Kiếp
Huyền ảo
Vì Thúc Chương, Ta Trà Trộn Vào Nhóm Tác Giả - Cách Bích Điền Đại Gia
Vì Thúc Chương, Ta Trà Trộn Vào Nhóm Tác Giả
Đô thị
Sông Hằng Này Nước Dưỡng Người Ah - Đổ Đông Đạo
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Sông Hằng Này Nước Dưỡng Người Ah
Lịch sử
Âm Hồn - Dã Nguyên Nhũ Chi Hùng
⭐⭐⭐⭐ 8
Âm Hồn
Kỳ huyễn
Huyết Mạch Của Kỵ Sĩ - Huyết San Hô
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.1
Huyết Mạch Của Kỵ Sĩ
Huyền ảo
Giới Tính Chuyển Đổi Cái Nút!!! - Tâm Thượng Ưu Cát
⭐⭐⭐ 5.4
Giới Tính Chuyển Đổi Cái Nút!!!
Trạch văn
Đại Nhậm Trời Giáng - Vũ Hoá Thành Tiên
Đại Nhậm Trời Giáng
Phi sắc
Thần Đô - Frankenstein
Thần Đô
Đô thị
Kẻ Nuôi Dưỡng Ác Ma - Vi Phong Yêu Lai Phường
Kẻ Nuôi Dưỡng Ác Ma
Phi sắc
Nam Chính Vai Hề Nghịch Tập Phương Pháp - Thâm Không Lữ Giả
Nam Chính Vai Hề Nghịch Tập Phương Pháp
Trạch văn
Cái Này Mợ Nó Cũng Được? - Đô Đô Đô
⭐⭐⭐ 5.1
Cái Này Mợ Nó Cũng Được?
Trạch văn
Shōta Gia Tốc Thế Giới - Thôn Trưởng Vạn Tuế
Shōta Gia Tốc Thế Giới
Trạch văn
Đại Mạo Hiểm Bác Khang Thư - Vi Phong Yêu Lai Phường
Đại Mạo Hiểm Bác Khang Thư
Kỳ huyễn
Vĩnh Hằng Quốc Gia Series - Thiên Đường Lý Đích Thổ
Vĩnh Hằng Quốc Gia Series
Kỳ huyễn
Không Có Ma Nữ Ta Tẩy Không Trắng - Ai Gia Hoạ Linh Mộng
⭐⭐⭐ 5.2
Không Có Ma Nữ Ta Tẩy Không Trắng
Trạch văn
Nam Khuê Mật - shi940420
Nam Khuê Mật
Phi sắc
Tiên Tử Truyền Bị Long Đong - maoamao
Tiên Tử Truyền Bị Long Đong
Phi sắc
Mị Ảnh Tây Uyển - Tiểu Thủ
Mị Ảnh Tây Uyển
Đô thị
Ma Vương Trùng Sinh - coly
Ma Vương Trùng Sinh
Phi sắc
Lục Triều Yến Ca Hành - Lộng Ngọc & Long Tuyền
Lục Triều Yến Ca Hành
Huyền ảo
Ta Cùng Câu Chuyện Kiểu Nhật Của Các Nàng Không Hề Khủng Bố - Chỉ Tiêm Khinh Xúc
Ta Cùng Câu Chuyện Kiểu Nhật Của Các Nàng Không Hề Khủng Bố
Trạch văn
Ta, Trưởng Cục Cảnh Sát Hoa Kì, Đánh Tiền - Bách Hộ
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Ta, Trưởng Cục Cảnh Sát Hoa Kì, Đánh Tiền
Trạch văn