Trang đang phát triển. Nếu gặp lỗi hãy liên hệ qua kênh Discord hoặc trang Facebook.
Lời nhắn Thư viện Đánh giá Thư đơn
Vòng Tròn Số Mệnh - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐ 5.8
Vòng Tròn Số Mệnh
Kỳ huyễn
Chào Buổi Sáng! Người Làm Công Tam Quốc - Hao Lý Mang Mang
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Chào Buổi Sáng! Người Làm Công Tam Quốc
Xuyên việt
Chưởng Môn Nhân Kiếm Phái Nữ Tu - Đông Phương Khoái Điểu
⭐⭐⭐ 6.2
Chưởng Môn Nhân Kiếm Phái Nữ Tu
Tiên hiệp
Cái Này Mợ Nó Cũng Được? - Đô Đô Đô
⭐⭐⭐ 5.1
Cái Này Mợ Nó Cũng Được?
Trạch văn
Vương Máy Bay Yểm Trợ Tōkyō - Mễ Tương Thất Bại Trung
⭐⭐⭐ 4.4
Vương Máy Bay Yểm Trợ Tōkyō
Đô thị
Hậu Cung Thôi Miên Nhật Ký - Thập Lục Dạ Thiên
⭐⭐⭐ 5
Hậu Cung Thôi Miên Nhật Ký
Đồng nhân
Ta Vì Thiếu Chủ Uy Nghiêm Bắt Nạt Xuống Lão Bà Không Sai Nha - Phế Thiết Hành Giả
⭐⭐⭐ 4.9
Ta Vì Thiếu Chủ Uy Nghiêm Bắt Nạt Xuống Lão Bà Không Sai Nha
Khoa viễn
Các Tiên Tử Đừng Truy Rồi, Ta Chỉ Là Cái Nằm Vùng - Dương Đà Đại Vương Đích Dương Đà
⭐⭐⭐ 5.4
Các Tiên Tử Đừng Truy Rồi, Ta Chỉ Là Cái Nằm Vùng
Tiên hiệp
Các Nàng Đều Là Nữ Nhân Xấu! - Lý Bạch Bất Thái Bạch
⭐⭐⭐ 4.1
Các Nàng Đều Là Nữ Nhân Xấu!
Trạch văn
Tro Tàn Biển Sâu - Viễn Đồng
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Tro Tàn Biển Sâu
Khoa viễn
Đô Đốc Mời Dừng Bước - Huề Kiếm Viễn Hành
⭐⭐⭐ 4.6
Đô Đốc Mời Dừng Bước
Lịch sử
Hồng Lâu Chi Vãn Thiên Khuynh - Lâm Duyệt Nam Hề
⭐⭐⭐ 5.1
Hồng Lâu Chi Vãn Thiên Khuynh
Lịch sử
Minh Nhật Chi Kiếp - Hùng Lang Cẩu
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Minh Nhật Chi Kiếp
Huyền ảo
Ta, Tướng Phụ Nữ Đế, Khai Cuộc Chỉ Hươu Bảo Ngựa - Ngã Bất Thị Triệu Cao
⭐⭐⭐ 4.9
Ta, Tướng Phụ Nữ Đế, Khai Cuộc Chỉ Hươu Bảo Ngựa
Lịch sử
Mạt Thế Ta Lựa Chọn Làm Cái Kẻ Ác - Mạt Thế Ngũ Bách Ác Nhân
Mạt Thế Ta Lựa Chọn Làm Cái Kẻ Ác
Phi sắc
Vì Thúc Chương, Ta Trà Trộn Vào Nhóm Tác Giả - Cách Bích Điền Đại Gia
Vì Thúc Chương, Ta Trà Trộn Vào Nhóm Tác Giả
Đô thị
Chúa Tể Quỷ Bí - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Chúa Tể Quỷ Bí
Huyền ảo
Người Kể Chuyện Tuỳ Lớn - Bất Thị Lão Cẩu
⭐⭐ 3.7
Người Kể Chuyện Tuỳ Lớn
Tiên hiệp
Sông Hằng Này Nước Dưỡng Người Ah - Đổ Đông Đạo
⭐⭐⭐ 6.2
Sông Hằng Này Nước Dưỡng Người Ah
Lịch sử
Âm Hồn - Dã Nguyên Nhũ Chi Hùng
⭐⭐⭐⭐ 8
Âm Hồn
Kỳ huyễn
Cách Mạng Nha Nữ Thần - Thảo Thượng Phỉ
⭐⭐⭐ 4.6
Cách Mạng Nha Nữ Thần
Kỳ huyễn
Huyết Mạch Của Kỵ Sĩ - Huyết San Hô
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Huyết Mạch Của Kỵ Sĩ
Huyền ảo
Giới Tính Chuyển Đổi Cái Nút!!! - Tâm Thượng Ưu Cát
⭐⭐⭐ 5.2
Giới Tính Chuyển Đổi Cái Nút!!!
Trạch văn
Hệ Ngân Hà Thực Dân Sổ Tay - Kiện Khang Quốc Vương
⭐⭐⭐ 4.9
Hệ Ngân Hà Thực Dân Sổ Tay
Khoa viễn
Đại Nhậm Trời Giáng - Vũ Hoá Thành Tiên
Đại Nhậm Trời Giáng
Phi sắc