Phấn Đấu Ở Russia - Mộng Đổng Đích Trư
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Phấn Đấu Ở Russia
Lịch sử
Hành Trình Áo Thuật - Cửu Kiếm Tông Sĩ
⭐⭐⭐ 5.4
Hành Trình Áo Thuật
Trò chơi
Võ Phu - Bình Sinh Vị Tri Hàn
Võ Phu
Tiên hiệp
Võ Nghịch - Chích Thị Tiểu Hà Mễ
⭐⭐⭐ 4
Võ Nghịch
Kỳ huyễn
Tâm Linh Chúa Tể - Cô Độc Phiêu Lưu
Tâm Linh Chúa Tể
Tiên hiệp
Thế Tổ Hán - Mị Thử Ly
⭐⭐⭐ 4.9
Thế Tổ Hán
Lịch sử
Đánh Bài Nha! Tại Thế Giới Khác Kiếm Cùng Ma Pháp - Mạc Ngư A Duy
Đánh Bài Nha! Tại Thế Giới Khác Kiếm Cùng Ma Pháp
Trò chơi
Đội Đột Kích Báo Bông - Trúc Hương Thư Ốc
⭐⭐⭐ 4.4
Đội Đột Kích Báo Bông
Lịch sử
Làm Ruộng Tập Võ Bình Thiên Hạ - Bạch Vũ Hàm
⭐⭐⭐ 4.6
Làm Ruộng Tập Võ Bình Thiên Hạ
Đô thị
Qua Địa Đồ Tại 1985 - Dật Danh Tác Giả
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.8
Qua Địa Đồ Tại 1985
Lịch sử
Nhường Như Qua Thỉnh Kinh - Bái Nguyệt Tiên Linh
⭐⭐⭐ 5.8
Nhường Như Qua Thỉnh Kinh
Tiên hiệp
Kiếm Tôn Thái Cổ - Thanh Thạch Tế Ngữ
Kiếm Tôn Thái Cổ
Huyền ảo
Hồn Tuyệt Thế Võ - Lạc Thành Đông
Hồn Tuyệt Thế Võ
Kỳ huyễn
Dung Binh Thiên Hạ - Thuyết Bất Đắc Đại Sư
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Dung Binh Thiên Hạ
Kỳ huyễn
Quên Thần - Kháp Linh Tiểu Đạo
Quên Thần
Huyền nghi
Phục Sinh: Chiến Đấu Ở Đế Quốc Thứ Ba - Phong Nhuệ
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Phục Sinh: Chiến Đấu Ở Đế Quốc Thứ Ba
Lịch sử
Thợ Săn Khởi Nguyên Dưới Cây - Mục Quan
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Thợ Săn Khởi Nguyên Dưới Cây
Trạch văn
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người - Náo Náo Bất Ái Náo
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người
Đô thị
Thần Du - Từ Công Tử Thắng Trị
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Thần Du
Tiên hiệp
Bổ Sót Truyện Tiếu Lâm Thiên Triều - Quỳ Cổ
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Bổ Sót Truyện Tiếu Lâm Thiên Triều
Lịch sử
Thanh Khách - Tặc Đạo Tam Si
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.2
Thanh Khách
Lịch sử
Hung Nô Hoàng Đế - Mị Thử Ly
⭐⭐ 3.1
Hung Nô Hoàng Đế
Lịch sử
Thời Không Gian Khác - Trung Hoa Tái Khởi - Trung Hoa Dương
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Thời Không Gian Khác - Trung Hoa Tái Khởi
Lịch sử
Trai Tân Cực Phẩm - Khô Lâu Long
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Trai Tân Cực Phẩm
Đô thị