Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Phấn Đấu Ở Russia - Mộng Đổng Đích Trư
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Phấn Đấu Ở Russia
Lịch sử
Hành Trình Áo Thuật - Cửu Kiếm Tông Sĩ
⭐⭐⭐ 5.2
Hành Trình Áo Thuật
Trò chơi
Võ Phu - Bình Sinh Vị Tri Hàn
Võ Phu
Tiên hiệp
Võ Nghịch - Chích Thị Tiểu Hà Mễ
⭐⭐⭐ 4.2
Võ Nghịch
Kỳ huyễn
Tâm Linh Chúa Tể - Cô Độc Phiêu Lưu
⭐⭐⭐ 4.3
Tâm Linh Chúa Tể
Tiên hiệp
Hán Thế Tổ - Mị Thử Ly
⭐⭐⭐ 4.9
Hán Thế Tổ
Lịch sử
Đánh Bài Nha! Tại Thế Giới Khác Kiếm Cùng Ma Pháp - Mạc Ngư A Duy
Đánh Bài Nha! Tại Thế Giới Khác Kiếm Cùng Ma Pháp
Trò chơi
Đội Đột Kích Báo Bông - Trúc Hương Thư Ốc
⭐⭐⭐ 4.4
Đội Đột Kích Báo Bông
Lịch sử
Làm Ruộng Tập Võ Bình Thiên Hạ - Bạch Vũ Hàm
⭐⭐⭐ 4.6
Làm Ruộng Tập Võ Bình Thiên Hạ
Đô thị
Gorba-map Ở 1985 - Dật Danh Tác Giả
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Gorba-map Ở 1985
Lịch sử
Nhường Như Qua Thỉnh Kinh - Bái Nguyệt Tiên Linh
⭐⭐⭐ 5.8
Nhường Như Qua Thỉnh Kinh
Tiên hiệp
Thái Cổ Kiếm Tôn - Thanh Thạch Tế Ngữ
Thái Cổ Kiếm Tôn
Huyền ảo
Hồn Tuyệt Thế Võ - Lạc Thành Đông
⭐⭐⭐ 4.7
Hồn Tuyệt Thế Võ
Kỳ huyễn
Dung Binh Thiên Hạ - Thuyết Bất Đắc Đại Sư
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Dung Binh Thiên Hạ
Kỳ huyễn
Quên Thần - Kháp Linh Tiểu Đạo
Quên Thần
Huyền nghi
Phục Sinh: Chiến Đấu Ở Đế Quốc Thứ Ba - Phong Nhuệ
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Phục Sinh: Chiến Đấu Ở Đế Quốc Thứ Ba
Lịch sử
Thợ Săn Khởi Nguyên Dưới Cây - Mục Quan
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Thợ Săn Khởi Nguyên Dưới Cây
Trạch văn
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người - Náo Náo Bất Ái Náo
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người
Đô thị
Thần Du - Từ Công Tử Thắng Trị
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Thần Du
Tiên hiệp
Bổ Sót Truyện Tiếu Lâm Thiên Triều - Quỳ Cổ
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Bổ Sót Truyện Tiếu Lâm Thiên Triều
Lịch sử
Thanh Khách - Tặc Đạo Tam Si
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.2
Thanh Khách
Lịch sử
Hung Nô Hoàng Đế - Mị Thử Ly
⭐⭐ 3.2
Hung Nô Hoàng Đế
Lịch sử
Thời Không Gian Khác - Trung Hoa Tái Khởi - Trung Hoa Dương
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Thời Không Gian Khác - Trung Hoa Tái Khởi
Lịch sử
Trai Tân Cực Phẩm - Khô Lâu Long
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Trai Tân Cực Phẩm
Đô thị