Hồng Lâu Nhiều Kiêu Như Thế - Ngao Thế Điên Phong
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Hồng Lâu Nhiều Kiêu Như Thế
Lịch sử
Mạt Thế Ta Lựa Chọn Làm Cái Kẻ Ác - Mạt Thế Ngũ Bách Ác Nhân
Mạt Thế Ta Lựa Chọn Làm Cái Kẻ Ác
Phi sắc
Tà Khí - Tri Nhạc
Tà Khí
Phi sắc
Tu Hành Của Tiên Tử - karma085
Tu Hành Của Tiên Tử
Phi sắc
Đảo Ngược Đời Người - Thanh Cao Đích Dung Nhân
Đảo Ngược Đời Người
Phi sắc
Tu Viện Thánh Nữ - Phong Trung Khiếu
Tu Viện Thánh Nữ
Phi sắc
Âm Hồn - Dã Nguyên Nhũ Chi Hùng
⭐⭐⭐⭐ 8
Âm Hồn
Kỳ huyễn
Huyết Mạch Của Kỵ Sĩ - Huyết San Hô
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.1
Huyết Mạch Của Kỵ Sĩ
Huyền ảo
Tận Thế Tiến Hành Lúc - Tá Tá
Tận Thế Tiến Hành Lúc
Phi sắc
Lăng Nhục Bạn Gái - Hồ Tác Phi
Lăng Nhục Bạn Gái
Đô thị
Tiên Tử Truyền Bị Long Đong - maoamao
Tiên Tử Truyền Bị Long Đong
Phi sắc
Thoát Y Mạt Chược - altec999999
Thoát Y Mạt Chược
Phi sắc
Lầu Trúc Dâm Loạn - Văn Học Thận Thanh Niên
Lầu Trúc Dâm Loạn
Phi sắc
Atlantis Chiến Ký - Lang Thái Lang
Atlantis Chiến Ký
Kỳ huyễn
Lục Triều Thanh Vũ Ký - Lộng Ngọc & Long Tuyền
⭐⭐⭐ 4.4
Lục Triều Thanh Vũ Ký
Huyền ảo
Thùng Cả Nhà Nón Xanh - Lục Đáo Tận Đầu
Thùng Cả Nhà Nón Xanh
Phi sắc
Ngư Long Múa - Mặc Mặc Hầu
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Ngư Long Múa
Võ hiệp
Đại Minh Thiên Hạ - hui329
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Đại Minh Thiên Hạ
Lịch sử
Một Đời Đại Hiệp - snow_xefd
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Một Đời Đại Hiệp
Võ hiệp
Yêu Đao Ký - Mặc Mặc Hầu
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Yêu Đao Ký
Võ hiệp
Dâm Kỳ Sao: Toả Tình Chú - snow_xefd
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Dâm Kỳ Sao: Toả Tình Chú
Đô thị
Vinh Quang Của Anh Rể - Tiểu Thủ
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Vinh Quang Của Anh Rể
Đô thị
Thập Cảnh Đoạn - Phương Thốn Quang
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Thập Cảnh Đoạn
Võ hiệp
Nhập Vào Người Ký - Cổ Dung
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Nhập Vào Người Ký
Tiên hiệp
Alibuda Niên Đại Ký - Lộng Ngọc
⭐⭐⭐⭐⭐ 9
Alibuda Niên Đại Ký
Huyền ảo