Tu Tiên Chính Là Dạng Như Vậy - Phượng Trào Hoàng
⭐⭐⭐ 5.3
Tu Tiên Chính Là Dạng Như Vậy
Tiên hiệp
Vạn Đạo Đường Dài - Đại Não Bị Đào Không
⭐⭐⭐ 5.6
Vạn Đạo Đường Dài
Tiên hiệp
Làm Công Tiên Tri - Tiểu Ngai Chiêu
⭐⭐⭐ 5.6
Làm Công Tiên Tri
Khoa viễn
Yêu Đương Muốn Tại Sau Mô Phỏng - Quy Lai Tế Vũ Trung
⭐⭐⭐⭐ 7
Yêu Đương Muốn Tại Sau Mô Phỏng
Đô thị
Thân Phận Của Ta Càng Ngày Càng Biến Thái - A Hành Hành Hành
⭐⭐⭐ 4.5
Thân Phận Của Ta Càng Ngày Càng Biến Thái
Đô thị
Van Cầu Rồi, Nhanh Về Nhà Luyện Đàn Nha - Mạc Trát Đặc Biệt
⭐⭐⭐ 6.1
Van Cầu Rồi, Nhanh Về Nhà Luyện Đàn Nha
Đô thị
Bị Ma Nữ Nhập Vào Người Sau, Ta Thành Cuồng Đồ Ngoài Vòng Pháp Luật - Trung Nhị Thiếu Niên Phu Thiển
⭐⭐⭐ 5.2
Bị Ma Nữ Nhập Vào Người Sau, Ta Thành Cuồng Đồ Ngoài Vòng Pháp Luật
Huyền ảo
Phòng Học Chủ Nghĩa Thực Lực Tối Thượng Của Hikigaya - Tứ Cửu
⭐⭐⭐⭐ 7
Phòng Học Chủ Nghĩa Thực Lực Tối Thượng Của Hikigaya
Trạch văn
Chân Nhân Nhanh Đánh Tra Nam, Cướp Đi Các Thiếu Nữ Yandere - Kim Thị Lãng Tử
Chân Nhân Nhanh Đánh Tra Nam, Cướp Đi Các Thiếu Nữ Yandere
Đô thị
Ma Môn Bại Loại - Kinh Đào Hãi Lãng
⭐⭐⭐ 3.9
Ma Môn Bại Loại
Tiên hiệp
Tiên Tử, Mời Nghe Ta Giải Thích - Di Thiên Đại Hạ
⭐⭐⭐ 5.2
Tiên Tử, Mời Nghe Ta Giải Thích
Tiên hiệp
Theo Thế Giới Phim Ảnh Học Tập Kỹ Năng - Tam Luân Đại Thúc
⭐⭐ 3.2
Theo Thế Giới Phim Ảnh Học Tập Kỹ Năng
Khoa viễn
Nợ Nần Vô Tận - Andlao
⭐⭐⭐ 5.8
Nợ Nần Vô Tận
Trạch văn
Máy Mô Phỏng Y Học - Nhất Bính Liễu Diệp Đao
⭐⭐⭐ 4.7
Máy Mô Phỏng Y Học
Đô thị
Thanh Mai Của Ta, Nàng Dần Dần Bành Trướng Rồi - Phong Mật Gia Băng
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Thanh Mai Của Ta, Nàng Dần Dần Bành Trướng Rồi
Trạch văn
Ta Bắt Đầu Đỉnh Lưu Thế Nào Sẽ Dán - Biệt Nhân Gia Đích Tiểu Miêu Mễ
⭐⭐⭐ 5.1
Ta Bắt Đầu Đỉnh Lưu Thế Nào Sẽ Dán
Đô thị
Bắt Đầu Bị Muội Muội Giới Thiệu Đi Đương Người Đại Diện - Ngã Gia Hữu Cá Quất Tử Viên
Bắt Đầu Bị Muội Muội Giới Thiệu Đi Đương Người Đại Diện
Đô thị
Ta Vui Chơi Giải Trí Chỉ Là Cái Diễn Viên - Ngã Tựu Thị Hồng
⭐⭐⭐ 5.6
Ta Vui Chơi Giải Trí Chỉ Là Cái Diễn Viên
Đô thị
Ta Tại Cẩu Phủ Thiên Sư Đến Vô Địch - Thương Nguyệt Huyền
⭐⭐ 2.7
Ta Tại Cẩu Phủ Thiên Sư Đến Vô Địch
Tiên hiệp
Minh Tinh Này Rất Muốn Về Hưu - Ấu Nhi Viên Nhất Bả Thủ
⭐⭐⭐ 4.5
Minh Tinh Này Rất Muốn Về Hưu
Đô thị
Y Học Trung Quốc Toàn Chức - Phương Thiên Kim
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Y Học Trung Quốc Toàn Chức
Đô thị
Dao Rựa Lưu Yêu Đương Thường Ngày - Thần Kỳ Ninh Mông Trà
⭐⭐⭐ 5.1
Dao Rựa Lưu Yêu Đương Thường Ngày
Trạch văn
Ta, Miếng Vá Hoang Đường Của Trò Chơi Quỷ Dị - Hội Phi Chi Mao
⭐⭐⭐ 5.5
Ta, Miếng Vá Hoang Đường Của Trò Chơi Quỷ Dị
Trò chơi
Các Đại Tiểu Thư Mời Tự Trọng - Diệp Phong
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Các Đại Tiểu Thư Mời Tự Trọng
Trạch văn
Vì Thúc Chương, Ta Trà Trộn Vào Nhóm Tác Giả - Cách Bích Điền Đại Gia
Vì Thúc Chương, Ta Trà Trộn Vào Nhóm Tác Giả
Đô thị