Đại Nguỵ Phương Hoa - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Đại Nguỵ Phương Hoa
Lịch sử
Tam Quốc: Phong Lưu Nhất - Triệu Tử Viết
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Tam Quốc: Phong Lưu Nhất
Lịch sử
Áo Gấm Đi Đêm - Nguyệt Quan
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Áo Gấm Đi Đêm
Lịch sử
Thượng Phẩm Hàn Sĩ - Tặc Đạo Tam Si
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Thượng Phẩm Hàn Sĩ
Lịch sử
Vãn Minh - Kha Sơn Mộng
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Vãn Minh
Lịch sử
Ma Hồn Khải Lâm - Tiên Phi Khán Đao
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Ma Hồn Khải Lâm
Huyền ảo
Máu Thú Sôi Trào - Tĩnh Quan
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Máu Thú Sôi Trào
Huyền ảo
Tiên Quan - Trần Phong Tiếu
⭐⭐⭐⭐ 7
Tiên Quan
Tiên hiệp
Phủ Hán - Lựu Đạn Phạ Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Phủ Hán
Lịch sử
Quan Cư Nhất Phẩm - Tam Giới Đại Sư
⭐⭐⭐⭐ 7
Quan Cư Nhất Phẩm
Lịch sử
Buông Cái Nữ Vu Kia Ra - Nhị Mục
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Buông Cái Nữ Vu Kia Ra
Kỳ huyễn
Gian Khách - Miêu Nị
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Gian Khách
Huyền ảo
Đế Quốc Hi Linh - Viễn Đồng
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Đế Quốc Hi Linh
Khoa viễn
Tể Chấp Thiên Hạ - cuslaa
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Tể Chấp Thiên Hạ
Lịch sử
Thám Tử Lừng Danh Hồng Lâu - Ngao Thế Điên Phong
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Thám Tử Lừng Danh Hồng Lâu
Lịch sử
Thập Quốc Thiên Kiều - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Thập Quốc Thiên Kiều
Lịch sử
Dưới Ngày Mai - Kiết Dữ 2
⭐⭐ 3.2
Dưới Ngày Mai
Lịch sử
Hứa Tiên Chí - Thuyết Mộng Giả
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Hứa Tiên Chí
Tiên hiệp
Đại Anh Hùng Giả Mạo - Thất Thập Nhị Biên
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Đại Anh Hùng Giả Mạo
Khoa viễn
Máy Xay Lịch Sử - Mộc Doãn Phong
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Máy Xay Lịch Sử
Lịch sử
Vấn Kính - Giảm Phì Chuyên Gia
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Vấn Kính
Huyền ảo
Đại Minh Quan - Tuỳ Khinh Phong Khứ
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Đại Minh Quan
Lịch sử
Triệu Hoán Thánh Kiếm - Tây Bối Miêu
⭐⭐⭐⭐ 7
Triệu Hoán Thánh Kiếm
Kỳ huyễn
Thiên Khả Hãn - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Thiên Khả Hãn
Lịch sử
Các Nàng Nói Ta Là Kiếm Hiệp - Tiên Phi Khán Đao
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Các Nàng Nói Ta Là Kiếm Hiệp
Tiên hiệp