Trang đang phát triển. Nếu gặp lỗi hãy liên hệ qua kênh Discord hoặc trang Facebook.
Lời nhắn Thư viện Đánh giá Thư đơn
Tận Thế Online - Phác Linh
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Tận Thế Online
Khoa viễn
Cự Tuyệt Phản Diện Tẩy Trắng - Tẫn Tận Tử Sơ
Cự Tuyệt Phản Diện Tẩy Trắng
Đam mỹ
Thiên Đường Kinh Hãi - Tam Thiên Lưỡng Giác
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Thiên Đường Kinh Hãi
Trò chơi
Trùng Sinh: Tặc Hành Thiên Hạ - Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Trùng Sinh: Tặc Hành Thiên Hạ
Trò chơi
Hành Trình Thần Bí - Cổn Khai
⭐⭐⭐⭐ 7
Hành Trình Thần Bí
Kỳ huyễn
Linh Hồn Negri - Hư Minh
⭐⭐⭐ 5.8
Linh Hồn Negri
Kỳ huyễn
Thần Mộ - Thần Đông
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Thần Mộ
Huyền ảo
Tuyệt Đối Giao Dịch - Ẩn Ngữ Giả
⭐⭐⭐ 5.5
Tuyệt Đối Giao Dịch
Khoa viễn
Nhân Đạo Thiên Đường - Kinh Kha Thủ
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Nhân Đạo Thiên Đường
Khoa viễn
Một Quyền Một Cái Cặn Bã Công - Khoái Lạc Phún Tuyền
Một Quyền Một Cái Cặn Bã Công
Đam mỹ
Phản Diện Tự Cứu Chỉ Nam - Phong Cửu
Phản Diện Tự Cứu Chỉ Nam
Đam mỹ
Nhỏ Đáng Thương Thao Tác Sổ Tay - Đường Vĩ Soái
Nhỏ Đáng Thương Thao Tác Sổ Tay
Đam mỹ
Nghịch Thần - Lê Minh Tận Đầu
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Nghịch Thần
Đam mỹ
Vô Hạn Khủng Bố - zhttty
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Vô Hạn Khủng Bố
Khoa viễn
Đời Người Người Đại Thắng - Phi Ma An
⭐⭐⭐ 6
Đời Người Người Đại Thắng
Đam mỹ
Thuộc Hạ Xuyên Nhanh Không Phải Tiện Chịu - Cô Tô Tiễn Tiễn
Thuộc Hạ Xuyên Nhanh Không Phải Tiện Chịu
Đam mỹ
Chút Kia Cùng Nhân Sinh Winner Đoạt Ngày Của Nam Chính - Ngũ Sắc Long Chương
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Chút Kia Cùng Nhân Sinh Winner Đoạt Ngày Của Nam Chính
Đam mỹ
Toàn Thế Giới Ta Đỏ Nhất - Sáp Sáp Nhi
Toàn Thế Giới Ta Đỏ Nhất
Đam mỹ
Chỉ Có Sáo Lộ Được Nhân Tâm - Vụ Thập
Chỉ Có Sáo Lộ Được Nhân Tâm
Đam mỹ
BOSS Xuyên Thành Sau Tốt Thí - Vân Sơ Đường
BOSS Xuyên Thành Sau Tốt Thí
Đam mỹ
Nam Phụ Thâm Tình Thiên Ái Thần Triển Khai - Vãn Khinh Thường
Nam Phụ Thâm Tình Thiên Ái Thần Triển Khai
Đam mỹ
Hành Trình Vai Chính [Tổng] - Thiên Sơn Đạp Ca
⭐⭐⭐ 6.1
Hành Trình Vai Chính [Tổng]
Đồng nhân
Phía Trên Nói Cấm Chỉ Mở Hậu Cung - Cô Tô Tiễn Tiễn
Phía Trên Nói Cấm Chỉ Mở Hậu Cung
Đam mỹ
Nữ Trang Khổng Lồ Nhật Ký Nghịch Tập Khổng Lồ - Tòng Lai Bất Vấn
Nữ Trang Khổng Lồ Nhật Ký Nghịch Tập Khổng Lồ
Đam mỹ
Nam Chính Tổng Muốn Nhường Ta Phá Sản Xuyên Nhanh - Tiêu Tiểu Ca
Nam Chính Tổng Muốn Nhường Ta Phá Sản Xuyên Nhanh
Đam mỹ