Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Ta, Thiên Sát Cô Tinh, Yêu Thích Giao Hữu - Lão Bà Đại Đại
⭐⭐⭐ 5
Ta, Thiên Sát Cô Tinh, Yêu Thích Giao Hữu
Tiên hiệp
Võ Phu - Bình Sinh Vị Tri Hàn
Võ Phu
Tiên hiệp
Thời Gian Ở Comic Mỹ Làm Đạo Sư Tâm Linh - Ngộ Mục Thiêu Thằng
⭐⭐⭐ 5.4
Thời Gian Ở Comic Mỹ Làm Đạo Sư Tâm Linh
Trạch văn
Ta Cùng Ca Cơ Nguyên Tổ Yêu Đương Thường Ngày - Khả Ái Đích Tiểu Đậu Tử
⭐⭐⭐ 4.5
Ta Cùng Ca Cơ Nguyên Tổ Yêu Đương Thường Ngày
Trạch văn
Ta Tại Cẩu Phủ Thiên Sư Đến Vô Địch - Thương Nguyệt Huyền
⭐⭐⭐ 4
Ta Tại Cẩu Phủ Thiên Sư Đến Vô Địch
Tiên hiệp
Vương Quốc Huyết Mạch - Vô Chủ Chi Kiếm
⭐⭐⭐ 4.8
Vương Quốc Huyết Mạch
Kỳ huyễn
Minh Tinh Này Rất Muốn Về Hưu - Ấu Nhi Viên Nhất Bả Thủ
⭐⭐⭐ 4.3
Minh Tinh Này Rất Muốn Về Hưu
Đô thị
Trùng Sinh Không Bao Giờ Làm Lốp Dự Phòng Bắt Đầu - Cố Viên Tam Thiên Lý
⭐⭐⭐ 5
Trùng Sinh Không Bao Giờ Làm Lốp Dự Phòng Bắt Đầu
Đô thị
Luân Hồi Mô Phỏng: Ta Có Thể Nghịch Thiên Cải Mệnh - Lư Oa Ba
⭐⭐⭐ 5.4
Luân Hồi Mô Phỏng: Ta Có Thể Nghịch Thiên Cải Mệnh
Tiên hiệp
Nữ Hoàng Bệ Hạ, Mời Tự Trọng - Đăng Lý Nha
⭐⭐⭐ 5.3
Nữ Hoàng Bệ Hạ, Mời Tự Trọng
Trạch văn
Ta Có Một Thế Giới Võ Đạo - Yêm Lai Tổ Thành Đầu Bộ
⭐⭐⭐ 3.9
Ta Có Một Thế Giới Võ Đạo
Khoa viễn
Vậy Chính Là Hướng Thân Ái, Tuyên Thệ Thần Phục - Hạn 12 Vị Tự Phù Dĩ Nội Nhất Đán Xác Định
Vậy Chính Là Hướng Thân Ái, Tuyên Thệ Thần Phục
Kỳ huyễn
Bắt Cóc Toàn Nhân Loại - Tiểu Vũ Thanh Thần
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Bắt Cóc Toàn Nhân Loại
Khoa viễn
Ngã Hoà Lục Cá ALPHA Thất Phối 100% - Cố Tranh
⭐⭐⭐ 5.4
Ngã Hoà Lục Cá ALPHA Thất Phối 100%
Đam mỹ
Văn Hoá Xâm Lấn Thế Giới Khác - Tỷ Tỷ Đích Tân Nương
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Văn Hoá Xâm Lấn Thế Giới Khác
Khoa viễn
Thẻ Bài Của Ta Cường Hoá Vô Hạn - Long Cáp Cáp A
⭐⭐⭐ 4.5
Thẻ Bài Của Ta Cường Hoá Vô Hạn
Đô thị
Tu Chân Group Chat - Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Tu Chân Group Chat
Đô thị
Nhặt Được Ta Của Ác Ma, Quyết Định Chăn Nuôi Nàng - Tần Bất Tường
⭐⭐⭐ 6
Nhặt Được Ta Của Ác Ma, Quyết Định Chăn Nuôi Nàng
Huyền ảo
Phía Trên Thần Quốc - Kiến Dị Tư Kiếm
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Phía Trên Thần Quốc
Tiên hiệp
Các Nữ Chính Toàn Gieo Mình Vào Lòng? Có Thể Ta Là Phản Diện A! - Tán Trang Nùng Đường
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Các Nữ Chính Toàn Gieo Mình Vào Lòng? Có Thể Ta Là Phản Diện A!
Trạch văn
Ta Nhưng Là Muốn Làm Tiên Tôn Cùng Nam Nhân Của Ma Đế - Đông Phương Khoái Điểu
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Ta Nhưng Là Muốn Làm Tiên Tôn Cùng Nam Nhân Của Ma Đế
Huyền ảo
Đại Chu Tiên Lại - Vinh Tiểu Vinh
⭐⭐⭐ 5.6
Đại Chu Tiên Lại
Tiên hiệp
Một Vị Tiên Tử Đạo Hữu Của Ta - Ngã Môn Đích Ảo Tưởng Hương
⭐⭐⭐ 5.5
Một Vị Tiên Tử Đạo Hữu Của Ta
Trạch văn
Pháp Sư Ba Định Luật - Tiếu Sư Bạt Kiếm
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Pháp Sư Ba Định Luật
Kỳ huyễn
Bạn Gái Của Ta Là Mù Nữ - Quy Lai Tế Vũ Trung
⭐⭐⭐ 4.3
Bạn Gái Của Ta Là Mù Nữ
Loại khác