Đại Nguỵ Phương Hoa - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Đại Nguỵ Phương Hoa
Lịch sử
Võ Phu - Bình Sinh Vị Tri Hàn
Võ Phu
Tiên hiệp
Bốn Tầng Phân Liệt - Vi Diệp Ngô Đồng
⭐⭐⭐ 4.1
Bốn Tầng Phân Liệt
Trò chơi
Quân Vương Anh Linh - Thời Quang Sa
⭐⭐⭐ 5.3
Quân Vương Anh Linh
Trò chơi
Janna Nữ Thần, Ta Là Triệu Hoán Sư Của Ngươi - Hà Lưu Chi Uông
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Janna Nữ Thần, Ta Là Triệu Hoán Sư Của Ngươi
Đồng nhân
Đại Đạo Chủ Thần - Cổ Nguyệt Cư Sĩ
⭐⭐⭐ 5.2
Đại Đạo Chủ Thần
Khoa viễn
Vực Sâu Chúa Tể - Chư Sinh Phù Đồ
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Vực Sâu Chúa Tể
Trò chơi
Kinh Hãi Thiên Đường - Tam Thiên Lưỡng Giác
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Kinh Hãi Thiên Đường
Trò chơi
Gian Khách - Miêu Nị
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Gian Khách
Huyền ảo
Chiến Tranh Thiên Đường - Tĩnh Mật Trường Dạ
⭐⭐⭐ 5.7
Chiến Tranh Thiên Đường
Trò chơi
Ta Có Một Nhóm Người Chơi Địa Cầu - Đệ Thất Cá Ma Phương
⭐⭐ 3.7
Ta Có Một Nhóm Người Chơi Địa Cầu
Trò chơi
Liên Sao Tiến Hoá Toàn Năng - Tinh Hà Thánh Quang
Liên Sao Tiến Hoá Toàn Năng
Khoa viễn
Chúng Thần Buông Xuống - Thiên Không Lệ
⭐⭐⭐ 4.3
Chúng Thần Buông Xuống
Loại khác
Lãnh Chúa Ma Thú - Cao Pha
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Lãnh Chúa Ma Thú
Kỳ huyễn
Quốc Tân Đế Azeroth - Hội Phi Đích Ngân Tử
⭐⭐⭐ 4.9
Quốc Tân Đế Azeroth
Trò chơi
Đại Anh Hùng Giả Mạo - Thất Thập Nhị Biên
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Đại Anh Hùng Giả Mạo
Khoa viễn
Rạp Chiếu Phim Địa Ngục - Hắc Sắc Hoả Chủng
⭐⭐⭐ 4.9
Rạp Chiếu Phim Địa Ngục
Thần quái
Địa Ngục Luân Hồi Trạm - Bắc Cực Liệp Thủ
⭐⭐ 2.6
Địa Ngục Luân Hồi Trạm
Khoa viễn