Đại Nguỵ Phương Hoa - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Đại Nguỵ Phương Hoa
Lịch sử
Phong Hoa Nhật Nguyệt - Sa Mạc
⭐⭐⭐ 5.3
Phong Hoa Nhật Nguyệt
Lịch sử
Tướng Quân Thật Hung Mãnh - Canh Tục
⭐⭐⭐ 5.9
Tướng Quân Thật Hung Mãnh
Lịch sử
Sống Lại Tại Năm Cuối Khang Hy - Nhạn Cửu
⭐⭐⭐ 5.4
Sống Lại Tại Năm Cuối Khang Hy
Lịch sử
Tam Quốc: Phong Lưu Nhất - Triệu Tử Viết
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Tam Quốc: Phong Lưu Nhất
Lịch sử
Đại Minh Vọng Tộc - Nhạn Cửu
⭐⭐⭐ 5.7
Đại Minh Vọng Tộc
Lịch sử
Thượng Phẩm Hàn Sĩ - Tặc Đạo Tam Si
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Thượng Phẩm Hàn Sĩ
Lịch sử
Vãn Minh - Kha Sơn Mộng
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Vãn Minh
Lịch sử
Hán Tộ Cao Môn - Y Quan Chính Luân
⭐⭐⭐ 5.4
Hán Tộ Cao Môn
Lịch sử
Quan Trường Phong Lưu - Thiên Đường Phát Ngôn Nhân
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Quan Trường Phong Lưu
Lịch sử
Nhụ Tử Đế - Băng Lâm Thần Hạ
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Nhụ Tử Đế
Lịch sử
Trộm Hương - Mặc Võ
⭐⭐⭐ 5
Trộm Hương
Lịch sử
Áo Rồng Cực Phẩm - Thạch Chương Ngư
⭐⭐ 2.1
Áo Rồng Cực Phẩm
Lịch sử
Mở Lại Đời Người - Sa Mạc
Mở Lại Đời Người
Đô thị
Đại Minh Xuân Sắc - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Đại Minh Xuân Sắc
Lịch sử
Tể Chấp Thiên Hạ - cuslaa
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Tể Chấp Thiên Hạ
Lịch sử
Sắc Đẹp Giang Sơn - Mặc Võ
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Sắc Đẹp Giang Sơn
Lịch sử
Đại Minh Thiên Hạ - hui329
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Đại Minh Thiên Hạ
Lịch sử
Chiến Quốc Dã Tâm Gia - Tối Hậu Nhất Cá Danh
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Chiến Quốc Dã Tâm Gia
Lịch sử
Thập Quốc Thiên Kiều - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Thập Quốc Thiên Kiều
Lịch sử
⟨Minh⟩ - Tửu Đồ
⭐⭐⭐⭐ 7.2
⟨Minh⟩
Lịch sử
Kiến Tặc - Triệu Tử Viết
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Kiến Tặc
Lịch sử
Triều Minh Những Chuyện Kia - Đương Niên Minh Nguyệt
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.2
Triều Minh Những Chuyện Kia
Lịch sử
Tài Tử Hoàn Khố - Mặc Võ
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Tài Tử Hoàn Khố
Ngôn tình
Mạch Thượng Hành - Tập Quán Ẩu Thổ
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Mạch Thượng Hành
Lịch sử