Yêu Đương Muốn Tại Sau Mô Phỏng - Quy Lai Tế Vũ Trung
⭐⭐⭐⭐ 7
Yêu Đương Muốn Tại Sau Mô Phỏng
Đô thị
Ta Yêu Đương Hoạ Phong Có Chút Không Bình Thường - Hỉ Hoan Hồng Thiêu Đái Ngư
⭐⭐⭐ 4.9
Ta Yêu Đương Hoạ Phong Có Chút Không Bình Thường
Trạch văn
Thanh Sĩ Tokyo - Nặc Hữu Tiểu Trần
⭐⭐⭐ 6.2
Thanh Sĩ Tokyo
Trạch văn
Ta Thật Sự Trường Sinh Bất Lão - Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
⭐⭐⭐ 5.8
Ta Thật Sự Trường Sinh Bất Lão
Đô thị
Phòng Học Chủ Nghĩa Thực Lực Tối Thượng Của Hikigaya - Tứ Cửu
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Phòng Học Chủ Nghĩa Thực Lực Tối Thượng Của Hikigaya
Trạch văn
Ta Không Nghĩ Cùng Ngươi Cùng Nơi Trùng Sinh - Phi Điểu Ấn
⭐⭐⭐ 6.2
Ta Không Nghĩ Cùng Ngươi Cùng Nơi Trùng Sinh
Vườn trường
Janna Nữ Thần, Ta Là Triệu Hoán Sư Của Ngươi - Hà Lưu Chi Uông
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Janna Nữ Thần, Ta Là Triệu Hoán Sư Của Ngươi
Đồng nhân
Thì Ra, Các Nàng Mới Là Vai Chính - ccc
⭐⭐⭐ 5.7
Thì Ra, Các Nàng Mới Là Vai Chính
Trạch văn
Gửi Rể - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Gửi Rể
Lịch sử
Các Đại Tiểu Thư Mời Tự Trọng - Diệp Phong
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Các Đại Tiểu Thư Mời Tự Trọng
Trạch văn
Trùm Phản Diện Của Lớp Học Đề Cao Thực Lực - Mã Thượng Canh
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Trùm Phản Diện Của Lớp Học Đề Cao Thực Lực
Đồng nhân
Ta Yêu Đương Luỹ Thừa Muốn Đầy Kho - Ngư Ngư Khoái Động
⭐⭐⭐ 5.7
Ta Yêu Đương Luỹ Thừa Muốn Đầy Kho
Trạch văn
Tu Hành Của Tiên Tử - karma085
Tu Hành Của Tiên Tử
Phi sắc
Âm Hồn - Dã Nguyên Nhũ Chi Hùng
⭐⭐⭐⭐ 8
Âm Hồn
Kỳ huyễn
App Lông Vàng Của Ta - Thượng Sam Hạ Hương
⭐⭐⭐ 6
App Lông Vàng Của Ta
Trạch văn
Huyết Mạch Của Kỵ Sĩ - Huyết San Hô
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.1
Huyết Mạch Của Kỵ Sĩ
Huyền ảo
Vậy Chính Là Hướng Thân Ái, Tuyên Thệ Thần Phục - Hạn 12 Vị Tự Phù Dĩ Nội Nhất Đán Xác Định
Vậy Chính Là Hướng Thân Ái, Tuyên Thệ Thần Phục
Kỳ huyễn
Ma Hồn Khải Lâm - Tiên Phi Khán Đao
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Ma Hồn Khải Lâm
Huyền ảo
Từ Trước Tới Nay Bạn Gái Theo Trong Gacha Rút Đến NTR, Lại Tại Trong Cuộc Sống Đại Học Biến Thành DSR Rồi - Lãnh Lương Phú Quý
Từ Trước Tới Nay Bạn Gái Theo Trong Gacha Rút Đến NTR, Lại Tại Trong Cuộc Sống Đại Học Biến Thành DSR Rồi
Trạch văn
Câu Chuyện Tình Yêu Tuổi Trẻ Của Ta Không Có Vấn Đề - Khanh Thụ
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Câu Chuyện Tình Yêu Tuổi Trẻ Của Ta Không Có Vấn Đề
Đồng nhân
Các Nữ Chính Toàn Gieo Mình Vào Lòng? Có Thể Ta Là Phản Diện A! - Tán Trang Nùng Đường
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Các Nữ Chính Toàn Gieo Mình Vào Lòng? Có Thể Ta Là Phản Diện A!
Trạch văn
Ta Nhưng Là Muốn Làm Tiên Tôn Cùng Nam Nhân Của Ma Đế - Đông Phương Khoái Điểu
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Ta Nhưng Là Muốn Làm Tiên Tôn Cùng Nam Nhân Của Ma Đế
Huyền ảo
Cực Phẩm Gia Đinh - Vũ Nham
⭐⭐⭐⭐ 8
Cực Phẩm Gia Đinh
Giả tưởng
Trở Lại Quá Khứ Biến Thành Mèo - Trần Từ Lãn Điều
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Trở Lại Quá Khứ Biến Thành Mèo
Đô thị
Trùng Sinh Thời Đại Dã Tính - Vương Tử Quân
⭐⭐⭐⭐ 7
Trùng Sinh Thời Đại Dã Tính
Đô thị