Thần Bí Phục Hồi - Phật Tiền Hiến Hoa
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Thần Bí Phục Hồi
Tiên hiệp
Tu Tiên Theo Thời Gian Quản Lý Bắt Đầu - U Chúc
⭐⭐⭐ 5
Tu Tiên Theo Thời Gian Quản Lý Bắt Đầu
Trạch văn
Ta Là Vương Cơm Cứng - Tuyên Nhất
⭐⭐⭐ 5.6
Ta Là Vương Cơm Cứng
Đô thị
Ta Vốn Vô Ý Thành Tiên - Kim Sắc Mạt Lỵ Hoa
⭐⭐⭐ 5.8
Ta Vốn Vô Ý Thành Tiên
Trạch văn
Nương Nhờ Trong Dao Sắc, Lưu Lạc Trong Hồng Trần - Tiếp Tạp Khẩu
⭐⭐⭐ 5.6
Nương Nhờ Trong Dao Sắc, Lưu Lạc Trong Hồng Trần
Võ hiệp
Đối Với Các Nàng, Ta Thờ Phụng Học Thuyết Hoả Lực Ưu Thế - Độn Hành Đích Dược Sư
Đối Với Các Nàng, Ta Thờ Phụng Học Thuyết Hoả Lực Ưu Thế
Trạch văn
Không Chia Tay Liền Biết Chết - Hỉ Hoan Hồng Thiêu Đái Ngư
Không Chia Tay Liền Biết Chết
Trạch văn
Ta Yêu Đương Hoạ Phong Có Chút Không Bình Thường - Hỉ Hoan Hồng Thiêu Đái Ngư
⭐⭐⭐ 4.9
Ta Yêu Đương Hoạ Phong Có Chút Không Bình Thường
Trạch văn
Ta Chỉ Muốn Kết Cục Hậu Cung - Ô Lạp Tuyết Nhân
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Ta Chỉ Muốn Kết Cục Hậu Cung
Trạch văn
Các Nàng Đều Là Nữ Nhân Xấu! - Lý Bạch Bất Thái Bạch
⭐⭐ 3.6
Các Nàng Đều Là Nữ Nhân Xấu!
Trạch văn
Ta Thực Là Phản Diện Ah - Tình Sử Tận Thành Hối
⭐⭐ 3.4
Ta Thực Là Phản Diện Ah
Huyền ảo
Lãnh Chúa Helanza - Hải Dật Tiểu Trư
⭐⭐⭐ 5.3
Lãnh Chúa Helanza
Kỳ huyễn
Trùng Sinh: Nhà Bên Sinh Đôi Vừa Trưởng Thành - Nhất Vũ Thiên Thanh
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Trùng Sinh: Nhà Bên Sinh Đôi Vừa Trưởng Thành
Đô thị
Cựu Nhật Chi Lục - Hùng Lang Cẩu
⭐⭐⭐ 6.1
Cựu Nhật Chi Lục
Huyền ảo
Trùm Phản Diện Tần Thời Minh Nguyệt Hệ Thống - Thất Tinh Phì Hùng
⭐⭐⭐ 5.3
Trùm Phản Diện Tần Thời Minh Nguyệt Hệ Thống
Trạch văn
Thì Ra, Các Nàng Mới Là Vai Chính - ccc
⭐⭐⭐ 5.7
Thì Ra, Các Nàng Mới Là Vai Chính
Trạch văn
Phản Diện: Mẫu Thân Của Ta Là Đại Đế - Nhạc Phúc Bất Thụ
Phản Diện: Mẫu Thân Của Ta Là Đại Đế
Phi sắc
Không Bình Tĩnh Thường Ngày - Noạ Thiên Sứ
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Không Bình Tĩnh Thường Ngày
Đồng nhân
Quỷ Kế Của Ký Ức - Minh Nguyệt Thính Phong
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Quỷ Kế Của Ký Ức
Ngôn tình
Các Đại Tiểu Thư Mời Tự Trọng - Diệp Phong
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Các Đại Tiểu Thư Mời Tự Trọng
Trạch văn
Chúa Tể Quỷ Bí - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.8
Chúa Tể Quỷ Bí
Huyền ảo
Tà Khí - Tri Nhạc
Tà Khí
Phi sắc
Ta Của Sư Tôn Phản Diện Mang Theo Các Đồ Đệ Vô Địch Thiên Hạ - Ngã Thượng Nhĩ Hạ
⭐⭐ 2.5
Ta Của Sư Tôn Phản Diện Mang Theo Các Đồ Đệ Vô Địch Thiên Hạ
Trạch văn
Người Gõ Canh Đại Phụng - Mại Báo Tiểu Lang Quân
⭐⭐⭐ 5.1
Người Gõ Canh Đại Phụng
Tiên hiệp
Sư Phụ Mềm Manh Giả Trang Thành Hệ Thống Của Ta - Ngã Dục Cao Ca
Sư Phụ Mềm Manh Giả Trang Thành Hệ Thống Của Ta
Tu chân