Hoa Kỳ 1982 - Nhất Chước Vãng Sự
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Hoa Kỳ 1982
Đô thị
Bỉ Ngạn Thâm Không - Thần Đông
⭐⭐⭐ 5.3
Bỉ Ngạn Thâm Không
Đô thị
Vòng Tròn Số Mệnh - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Vòng Tròn Số Mệnh
Kỳ huyễn
Linh Cảnh Hành Giả - Mại Báo Tiểu Lang Quân
⭐⭐ 3.7
Linh Cảnh Hành Giả
Khoa viễn
Sát Sinh Đạo Quả - Bắc Hải Mục Kình
⭐⭐⭐ 4.8
Sát Sinh Đạo Quả
Tiên hiệp
Làm Công Tiên Tri - Tiểu Ngai Chiêu
⭐⭐⭐ 5.6
Làm Công Tiên Tri
Khoa viễn
Thợ Săn Di Tích Sao Dị - Ám Trần Di Tán
⭐⭐⭐ 5.8
Thợ Săn Di Tích Sao Dị
Khoa viễn
Câu Lạc Bộ Người Mua Trafford - Tịch Sơn Bạch Thạch
⭐⭐⭐ 5.9
Câu Lạc Bộ Người Mua Trafford
Đô thị
Vua Hắc Ám Cuối Cùng - Sơn Xuyên Bất Niệm
⭐⭐⭐ 5
Vua Hắc Ám Cuối Cùng
Huyền ảo
Loạn Thế Sách - Cơ Xoa
⭐⭐⭐ 4.7
Loạn Thế Sách
Huyền ảo
Thân Phận Của Ta Càng Ngày Càng Biến Thái - A Hành Hành Hành
⭐⭐⭐ 4.5
Thân Phận Của Ta Càng Ngày Càng Biến Thái
Đô thị
Sổ Tay Thuật Sư - Thính Nhật
⭐⭐⭐ 5.3
Sổ Tay Thuật Sư
Trạch văn
Vua Hắc Vụ - Thuỷ Tinh Dị Chủng
⭐⭐⭐ 4.1
Vua Hắc Vụ
Đô thị
Người Chơi Quái Đàm - Bạc Tình Thư Sinh
⭐⭐⭐ 5.8
Người Chơi Quái Đàm
Đô thị
Lười Chảy Thây Như Thế, Sao Có Thể Thành Tiên - Lễ Tán Y Bố
⭐⭐⭐ 4.6
Lười Chảy Thây Như Thế, Sao Có Thể Thành Tiên
Trạch văn
Đầu Cuối Thần Bí - Hắc Sơn Lão Quỷ
⭐⭐⭐ 4.8
Đầu Cuối Thần Bí
Khoa viễn
Sổ Lồng Ký - Hạch Động Lực Chiến Liệt Hạm
⭐⭐⭐ 6.1
Sổ Lồng Ký
Khoa viễn
Hạch Máu Vô Hạn - Cổ Chân Nhân
⭐⭐⭐ 5.3
Hạch Máu Vô Hạn
Kỳ huyễn
Hàng Rào Quang Minh - Hội Suất Giao Đích Hùng Miêu
⭐⭐⭐ 4
Hàng Rào Quang Minh
Khoa viễn
Tro Tàn Biển Sâu - Viễn Đồng
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Tro Tàn Biển Sâu
Khoa viễn
Căn Cứ Số 7 - Tịnh Vô Ngấn
⭐⭐ 3.5
Căn Cứ Số 7
Khoa viễn
Xâm Nhập Nhân Gian - Phát Điều Tranh Chi Mộng
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Xâm Nhập Nhân Gian
Khoa viễn
Mạt Thế Ta Lựa Chọn Làm Cái Kẻ Ác - Mạt Thế Ngũ Bách Ác Nhân
Mạt Thế Ta Lựa Chọn Làm Cái Kẻ Ác
Phi sắc
Phản Diện: Mẫu Thân Của Ta Là Đại Đế - Nhạc Phúc Bất Thụ
Phản Diện: Mẫu Thân Của Ta Là Đại Đế
Phi sắc
Chúa Tể Quỷ Bí - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.8
Chúa Tể Quỷ Bí
Huyền ảo