Trang web đang đập đi làm lại, bắt đầu từ phần máy dịch. Trong quá trình này sẽ có rất nhiều lỗi, mong các bạn thông cảm. Có thắc mắc xin liên hệ Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).
Cập nhật ngày 23/09/2023: Tính năng dịch bằng Bing + Dịch máy kiểu cũ đã mở trở lại. Các bạn bấm vào chỗ [Dịch tạm] để xem.

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Vòng Tròn Số Mệnh - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐ 5.8
Vòng Tròn Số Mệnh
Kỳ huyễn
Thỉnh Công Tử Trảm Yêu - Bùi Bất Liễu
⭐⭐⭐ 3.9
Thỉnh Công Tử Trảm Yêu
Tiên hiệp
Thân Phận Của Ta Càng Ngày Càng Biến Thái - A Hành Hành Hành
⭐⭐⭐ 4.3
Thân Phận Của Ta Càng Ngày Càng Biến Thái
Đô thị
Nhà 13 Phố Mink - Thuần Khiết Tích Tiểu Long
⭐⭐⭐ 5
Nhà 13 Phố Mink
Đô thị
Đệ Chư Giới Một Nhân - Bùi Đồ Cẩu
⭐⭐⭐ 5.3
Đệ Chư Giới Một Nhân
Huyền ảo
Đạo Quỷ Dị Tiên - Hồ Vĩ Đích Bút
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Đạo Quỷ Dị Tiên
Huyền ảo
Trường Sinh Chí Dị - Chân Ngu Lão Nhân
⭐⭐⭐ 5.9
Trường Sinh Chí Dị
Tiên hiệp
Thần Bí Phục Hồi - Phật Tiền Hiến Hoa
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Thần Bí Phục Hồi
Tiên hiệp
Loạn thế thư - Cơ Xoa
⭐⭐⭐ 4.7
Loạn thế thư
Huyền ảo
Ta Mô Phỏng Con Đường Trường Sinh - Phẫn Nộ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Ta Mô Phỏng Con Đường Trường Sinh
Tiên hiệp
Trục Trường Thanh Đạo - Dịch Niệm Chi
⭐⭐⭐ 4.5
Trục Trường Thanh Đạo
Tiên hiệp
Gia Tộc Tu Tiên: Bắt Đầu Trở Thành Trấn Pháp Khí Tộc - Quý Việt Nhân
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Gia Tộc Tu Tiên: Bắt Đầu Trở Thành Trấn Pháp Khí Tộc
Tiên hiệp
Địa Sát Thất Thập Nhị Biến - Tế Tửu
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Địa Sát Thất Thập Nhị Biến
Tiên hiệp
Ổn Định Đừng Sóng - Khiêu Vũ
⭐⭐ 3.4
Ổn Định Đừng Sóng
Đô thị
Bỉ Ngạn Thâm Không - Thần Đông
⭐⭐⭐ 5.1
Bỉ Ngạn Thâm Không
Đô thị
Người Ăn Mòn Chiều Không Gian - Tàn Khốc Xí Chỉ Thiên Sứ
⭐⭐⭐ 4.5
Người Ăn Mòn Chiều Không Gian
Khoa viễn
Ta Tại Tu Tiên Giới Trường Sinh Bất Tử - Mộc Công Mễ Thanh
⭐⭐⭐ 5.7
Ta Tại Tu Tiên Giới Trường Sinh Bất Tử
Tiên hiệp
Tinh Thần Chi Chủ - Giảm Phì Chuyên Gia
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Tinh Thần Chi Chủ
Khoa viễn
Pháp Y Quốc Dân - Chí Điểu Thôn
⭐⭐⭐⭐ 7
Pháp Y Quốc Dân
Đô thị
Linh Cảnh Hành Giả - Mại Báo Tiểu Lang Quân
⭐⭐ 3.7
Linh Cảnh Hành Giả
Khoa viễn
Hờ, Yêu Đạo - Ngã Thị Hạt Hỗn Đích
⭐⭐⭐ 5.5
Hờ, Yêu Đạo
Tiên hiệp
Câu Lạc Bộ Người Mua Trafford - Tịch Sơn Bạch Thạch
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Câu Lạc Bộ Người Mua Trafford
Đô thị
Trên Trời Cao - Âm Thiên Thần Ẩn
⭐⭐⭐ 5.6
Trên Trời Cao
Kỳ huyễn
Làm Công Tiên Tri - Tiểu Ngai Chiêu
⭐⭐⭐ 5.4
Làm Công Tiên Tri
Khoa viễn
Người Chơi Mời Lên Xe - Hải Yến Sơn
⭐⭐⭐ 5.1
Người Chơi Mời Lên Xe
Khoa viễn