logo Chivi
Sắp xếp
Phân loại
Nguồn truyện
Protip: Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Vấn Đạo Hồng Trần
Tu chân
⭐⭐⭐ 6
Xuyên Qua Druid
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Hứa Tiên Chí
Tiên hiệp
Người Chấp Hành Chư Thiên: Theo Chó Giữ Nhà Bắt Đầu
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 4.8
Trường Sinh Theo Trảm Yêu Trừ Ma Bắt Đầu
Tu chân
⭐⭐⭐ 6
Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Có Đi Đào Tạo Hồn Sủng Rồi
Trạch văn
Vô Thượng Máu Tôn
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 4.5
Nhập Ma Võ Đồ
Võ hiệp
⭐⭐⭐ 4.6
Thái Giám Có Thể Có Cái Ý Đồ Xấu Gì
Tu chân
Trò Chơi Chế Tác: Theo Chữa Trị Người Chơi Bắt Đầu
Trò chơi
⭐⭐⭐ 6.1
Không Đáng Tin Cậy Đại Hiệp
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Tri Bắc Du
Tu chân
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Hoa Cùng Kiếm Cùng France
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Khinh Nhờn
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Vinh Quang Của Ưng Non
Lịch sử
Theo Tu Tiên Đại Học Bắt Đầu
Đô thị
⭐⭐⭐ 5.8
NBA Tay Bắn Tỉa Vương Triều
Trò chơi
⭐⭐⭐ 6.1
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo
Tu chân
⭐⭐⭐ 5.1
Theo Yêu Đương Nhắc Nhở Tokyo Bắt Đầu Sinh Hoạt
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.2
Vàng Ngọc Thần Chương
Tu chân
⭐⭐⭐ 3.8
Ta Cùng Đại Minh Tinh Ngày Của Thiểm Hôn
Đô thị
⭐⭐⭐ 4.7
Ác Độc Phản Phái Tẩy Trắng Kế Hoạch
Huyền ảo
⭐⭐ 3.4
Trở Lại Sơ Đường Đương Thần Tiên
Lịch sử
⭐⭐⭐ 4.9
Tiên Lộ Cửu Phẩm
Tu chân
⭐⭐⭐⭐ 7
Mới Thuận 1730
Lịch sử