logo Chivi
Sắp xếp
Phân loại
Nguồn truyện
Protip: Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
⭐⭐⭐ 6
Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Có Đi Đào Tạo Hồn Sủng Rồi
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.8
Trường Sinh Theo Trảm Yêu Trừ Ma Bắt Đầu
Tu chân
⭐⭐⭐ 6.1
Không Đáng Tin Cậy Đại Hiệp
Đô thị
Đại Quốc Khanh Tướng
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Hoa Cùng Kiếm Cùng France
Lịch sử
⭐⭐ 2.6
Thiên Sư Tìm Đạo
Tu chân
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Vinh Quang Của Ưng Non
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Vấn Đạo Hồng Trần
Tu chân
⭐⭐⭐ 5.8
NBA Tay Bắn Tỉa Vương Triều
Trò chơi
⭐⭐⭐ 6.1
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo
Tu chân
⭐⭐⭐ 5.2
Vàng Ngọc Thần Chương
Tu chân
⭐⭐ 3.6
Chỉ Muốn Về Hưu Ta Bị Ép Thành Đại Tướng
Đồng nhân
⭐⭐⭐ 3.8
Ta Cùng Đại Minh Tinh Ngày Của Thiểm Hôn
Đô thị
⭐⭐⭐ 5.3
Có Bốn Mươi Tám Kiện Đế Cụ Ta Lại Chỉ Muốn Dựa Bản Thân
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.9
Tiên Lộ Cửu Phẩm
Tu chân
⭐⭐⭐⭐ 7
Mới Thuận 1730
Lịch sử
⭐⭐⭐ 5.3
Ma Thần Đại Minh
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 4.6
Giám Bảo Vô Song
Đô thị
⭐⭐⭐ 4.2
Lập Trình Viên Tu Chân
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 4.7
Nhà Ta Nương Tử Không Phải Yêu
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.8
Mỹ Thiếu Nữ, Mời Thuê Ta Nha
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4.2
Nhà Giàu Nhất Hải Tặc Càn Quấy Cao Điệu Sử
Trạch văn
Đánh Dấu Theo Nông Thôn Làm Ruộng Bắt Đầu
Đô thị
Không Chú Ý Một Phát Tu Thành Đại Lão Rồi
Tu chân
⭐⭐⭐ 5.7
Hoàng Huynh Cớ Gì Tạo Phản?
Lịch sử