Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Sắp xếp
Phân loại
Huyền ảo Kỳ huyễn Lịch sử Đô thị Tu chân Khoa viễn Trò chơi Thể thao Huyền nghi Kinh dị Đồng nhân Võ hiệp Ngôn tình Trạch văn Phi sắc Lý phiên
Nguồn text
Trang gốc
Chủ đề thảo luận
⭐⭐⭐ 4.1
Trở Lại 2002 Đương Thầy Thuốc
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Theo Hồng Nguyệt Bắt Đầu
Khoa viễn
⭐⭐ 3.5
Mộc Diệp: Khoa Học Cải Tạo Nhẫn Giới
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Xuyên Thành Ta Của Đệ Đệ Rượu Đàn
Đam mỹ
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Công Địch Nhân Dân
Loại khác
⭐⭐⭐ 5.5
Theo 1935 Đến 2020
Lịch sử
Không Chú Ý Một Phát Tu Thành Đại Lão Rồi
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Dorothy Cấm Mật Sách Điển
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 5.8
Thần Nãi Phụ Của Ta
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Đô Thị Trộm Hương Tặc
Đô thị
⭐⭐⭐ 4.5
Loạn Thế Thương Nhân Lớn
Lịch sử
⭐⭐⭐ 5.8
Cái Này Mợ Nó Cũng Được?
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.4
Hầu Quân Tiêu Dao Nhỏ
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Trùng Sinh: Nhà Bên Sinh Đôi Vừa Trưởng Thành
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Âu Lục Vô Song Mã Hữu Phu
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Bắt Đầu Tài Khoản Bị Trộm, Trở Tay Nạp Tiền Một Trăm Vạn
Đô thị
⭐⭐⭐ 5.7
Đạo Cụ
Loại khác
⭐⭐ 3.7
Đại Tần Yêu Nghiệt
Đồng nhân
⭐⭐⭐ 5.1
Cuối Cùng Chi Trắng Nặng Xuống Tà Thuyết
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Tử Nhân Kinh
Võ hiệp
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Bên Dưới Trời
Võ hiệp
⭐⭐⭐⭐ 8
Khuyết Nguyệt Ngô Đồng
Võ hiệp
⭐⭐⭐ 5
Đại Tống Có Loại
Lịch sử
Sư Phụ Của Ta Quả Nhiên Là Phản Phái Phía Sau Màn Đại Lão
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Một Đời Đại Hiệp
Võ hiệp