Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Sắp xếp
Phân loại
Huyền ảo Kỳ huyễn Lịch sử Đô thị Tu chân Khoa viễn Trò chơi Thể thao Huyền nghi Kinh dị Đồng nhân Võ hiệp Ngôn tình Trạch văn Phi sắc Lý phiên
Nguồn text
Trang gốc
Chủ đề thảo luận
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.9
Tư Bản Luận
Loại khác
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.7
Quyển Sách Này Có Yêu Khí
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.6
Tam Quốc Diễn Nghĩa
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.6
Tây Du Ký
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.6
Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.6
Đương Ngoại Thần Buông Xuống Lúc Thế Giới Khác
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.5
Kim Bình Mai
Loại khác
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.4
Đường Trời Dị
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.4
JavaScript Bách Luyện Thành Tiên
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.3
Sherlock Holmes Toàn Tập
Huyền nghi
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.3
Tam Thể
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.3
[Tổng] Trời Biết Rõ Ta Vì Gì Xuyên Qua Rồi
Đồng nhân
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.3
Ma Thổi Đèn
Huyền nghi
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.2
(Áo Chế) Cừu Điện Tử Sẽ Mộng Thấy Yêu À
Đồng nhân
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.2
Nguyền Rủa Của Ma Nữ
Huyền nghi
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.2
Hoan Lạc Anh Hùng
Võ hiệp
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.2
Triều Minh Những Chuyện Kia
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.2
Ma Thổi Đèn II
Huyền nghi
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.2
Ta, Vĩnh Viễn Không Đổi Mới
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.1
Thanh Khách
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.1
Lục Tiểu Phụng Truyền Kỳ
Võ hiệp
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.1
Hồng Lâu Mộng
Loại khác
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.1
Niên Độ Rác Rưởi Nhất Thánh Nữ Giả
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.1
Yêu Đương Não Thế Nào Rồi!
Giả tưởng
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.1
(Transformers) Quá Tải
Đồng nhân