Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Sắp xếp
Phân loại
Huyền ảo Kỳ huyễn Lịch sử Đô thị Tu chân Khoa viễn Trò chơi Thể thao Huyền nghi Kinh dị Đồng nhân Võ hiệp Ngôn tình Trạch văn Phi sắc Lý phiên
Nguồn text
Trang gốc
Chủ đề thảo luận
Mặc định 53 chương =base 53 chương Thêm chương
Gợi ý: Bấm " Đổi mới" để cập nhật danh sách chương tiết. Lần cập nhật cuối: Không rõ thời gian.
Phiên ngoại sinh nhật 53.
bxwxorg - Chính văn
Phiên ngoại tiết bánh Trung Thu 52.
bxwxorg - Chính văn
Phiên ngoại trở về 51.
bxwxorg - Chính văn
50: Chính văn xong xuôi 50.
bxwxorg - Chính văn
01: Xuyên đi thế giới khác 1.
bxwxorg - Chính văn
02: Tạm nghỉ học nuôi gà 2.
bxwxorg - Chính văn
03: Bắt cướp mua nô 3.
bxwxorg - Chính văn
04: Sơ đi chủ thành 4.
bxwxorg - Chính văn
05: Đại nhân sò rậm 5.
bxwxorg - Chính văn
06: Bản chức ngọc bích 6.
bxwxorg - Chính văn
07: Cơ khổ không dựa vào 7.
bxwxorg - Chính văn
08: Sò rậm tới chơi 8.
bxwxorg - Chính văn
09: Trưởng thôn xin giúp đỡ 9.
bxwxorg - Chính văn
10: Thần hoa hướng dương 10.
bxwxorg - Chính văn
11: Rau dưa lớn bán 11.
bxwxorg - Chính văn
12: Sạp nhỏ khai trương 12.
bxwxorg - Chính văn
13: Chịu đòn phong ba 13.
bxwxorg - Chính văn
14: Chính sách thổ địa 14.
bxwxorg - Chính văn
15: Kế hoạch nắm chắc 15.
bxwxorg - Chính văn
16: Thiếu niên trưởng thành 16.
bxwxorg - Chính văn
17: Giải buồn nô lệ 17.
bxwxorg - Chính văn
18: Tinh không sáng sớm 18.
bxwxorg - Chính văn
19: Tiểu thiếu gia gan 19.
bxwxorg - Chính văn
20: Quán ăn kiến thành 20.
bxwxorg - Chính văn
21: Long trọng khai trương 21.
bxwxorg - Chính văn
22: Tiền lương nô lệ 22.
bxwxorg - Chính văn
23: Tửu lâu nháo sự 23.
bxwxorg - Chính văn
24: Nhàn nhã ngày nghỉ 24.
bxwxorg - Chính văn
25: Yến hội quý tộc 25.
bxwxorg - Chính văn
26: Song song dự tiệc 26.
bxwxorg - Chính văn
27: Huyễn thú đột kích 27.
bxwxorg - Chính văn
28: Âm thanh lạ lẫm 28.
bxwxorg - Chính văn
29: Ngọc bích thiếu niên 29.
bxwxorg - Chính văn
30: Nói nhỏ đêm tĩnh 30.
bxwxorg - Chính văn
31: Ma pháp vĩnh hằng 31.
bxwxorg - Chính văn
32: Tiếp xúc thân mật 32.
bxwxorg - Chính văn