Protip: Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Sở Thị Xuân Thu - 楚氏春秋

Thái giám
Đánh giá: 8.3/10 (513 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Rồng phệ thiên hạ, gió nổi mây phun. Trong mặt đất nguyên đã bình hoà trăm năm, song bắc Triệu sở thị quật khởi, Tây Tần ấu chủ phù chính, Nam Tề Đông Ngô liên hoành, bắc hồ man nhân xao động…… loạn thế anh hào, ai dám tranh phong?…

Hành Giả Ca Vu Đồ · 2017-08-18 ⭐⭐⭐⭐⭐

Mời đăng ký xem xét bình luận nội dung

43 9
Khải Phong Tự Nam · 2018-08-23 ⭐⭐⭐⭐⭐

Mời đăng ký xem xét bình luận nội dung

13 1
jasonzmc · 2015-06-21 ⭐⭐⭐⭐⭐

Nhân vật hình tượng, tình tiết, chỗ sướng, IQ, phối hợp diễn không một không tinh, ta trong suy nghĩ tốt nhất treo không chi tiết lịch sử tiểu thuyết

6 0
jovan1984 · 2016-02-28 ⭐⭐⭐⭐⭐

Mời đăng ký xem xét nội dung bình luận

4 0
Đản Hoàng Tương Phan Phạn · 2017-04-25 ⭐⭐⭐⭐⭐

Mời đăng ký xem xét bình luận nội dung

4 0
Hoàng Hoàng Thất Chủ · 2020-03-32 ⭐⭐⭐⭐⭐

Quyển sách nếu như có thể viết xong, đập thành kịch, tuyệt đối treo lên đánh những kia cái bảng Lang Gia gì các loại “Chính đấu kịch”. Chênh lệch không lấy lộ trình kế.

4 0
Hãn Thấp Thanh Sam · 2018-01-28 ⭐⭐⭐⭐⭐

Mời đăng ký xem xét bình luận nội dung

4 0
Phi Lai Đích Đại Miêu · 2016-06-19 ⭐⭐⭐⭐⭐

Mời đăng ký xem xét nội dung bình luận

3 0
Tiên Tiến Tính Kiến Thiết · 2015-07-13 ⭐⭐⭐⭐⭐

TJ thần tác

3 1
boreas0223 · 2016-02-28 ⭐⭐⭐⭐⭐

Mời đăng ký xem xét nội dung bình luận

3 0