Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Mặc định 797 chương
=base 797 chương Thêm chương
Gợi ý: Bấm " Đổi mới" để cập nhật danh sách chương tiết. Lần cập nhật cuối: Không rõ thời gian.
Chương 1: Di sản 1.
69shu - Chính Văn
Chương 2: Cổ yêu 2.
69shu - Chính Văn
Chương 3: Tiểu yêu tinh phiền người 3.
69shu - Chính Văn
Chương 4: Ta ưa thích thời đại này 4.
69shu - Chính Văn
Chương 5: Lý Tiện Ngư: Ta tẩu hoả nhập ma rồi 5.
69shu - Chính Văn
Chương 6: Máy ép trái cây 6.
69shu - Chính Văn
Chương 7: Hiệu thảo tử vong sự kiện 7.
69shu - Chính Văn
Chương 8: Chạy mau 8.
69shu - Chính Văn
Chương 9: Ta tiếp nhận không được hoạ phong dạng này 9.
69shu - Chính Văn
Chương 10: Tần đại gia (hai chương hợp nhất) 10.
69shu - Chính Văn
Chương 11: Tiền của ta nè? (Vì minh chủ “thời giờ 5” đổi thêm 11.
69shu - Chính Văn
Chương 12: Thật thơm (Vì “vũ u minh” minh chủ đổi thêm.) 12.
69shu - Chính Văn
Chương 13: Phỏng đoán của thời đại mạt pháp 13.
69shu - Chính Văn
Chương 14: Vừa phế mang hai hố “vì minh chủ “tại các nghe mưa” thêm 14.
69shu - Chính Văn
Chương 15: Gia nhập Bảo Trạch 15.
69shu - Chính Văn
Chương 16: Thế giới của huyết duệ 16.
69shu - Chính Văn
Chương 17: Đều là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe (vì minh chủ “ 17.
69shu - Chính Văn
Chương 18: Cái nhiệm vụ thứ nhất 18.
69shu - Chính Văn
Chương 19: Vật này, chịu quốc vận rửa tội 19.
69shu - Chính Văn
Chương 20: Chó 20.
69shu - Chính Văn
Chương 21: Người mới thắng chó cũ 21.
69shu - Chính Văn
Chương 22: Sinh tử hai giới 22.
69shu - Chính Văn
Chương 23 23.
69shu - Chính Văn
Chương 24: Đại lão bản 24.
69shu - Chính Văn
Chương 25: Hồn ma trẻ con (vì “tịch mịch hố cha” minh chủ đổi thêm) 25.
69shu - Chính Văn
Chương 26: Lăn đi ra 26.
69shu - Chính Văn
Chương 27: Tài lớn lại chết người rồi 27.
69shu - Chính Văn
Chương 28: Lại gặp hồn ma trẻ con 28.
69shu - Chính Văn
Chương 29: Trò chơi trí mạng 29.
69shu - Chính Văn
Chương 30: Đào hầm (vì minh chủ vũ u manh đổi thêm) 30.
69shu - Chính Văn
Chương 31: Đêm thăm ký túc xá nữ sinh 31.
69shu - Chính Văn
Chương 32: Sinh tử chi giao 32.
69shu - Chính Văn