Protip: Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Quốc Thuật Hung Mãnh - 国术凶猛

Hoàn thành
Đánh giá: 3.4/10 (292 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Cái gì là diễn pháp? Cái gì là luyện pháp? Cái gì lại là đấu pháp? Là tu luyện phương thức bất đồng, vẫn là truy cầu đạo bất đồng? Không xem không rõ ràng một xem doạ nhảy dựng chỉ giết người không biểu diễn, truyền thống võ thuật đấu pháp vạch trần võ thuật huyền bí, câu chuyện của đô thị, không thể thiếu mỹ nữ thêm YY ⟨Quốc Thuật Hung Mãnh⟩ một đám: 93078949, cảm tạ cung cấp cần bằng hữu nhóm: Rất tròn quy nhất; hai nhóm: 80143357, tạ cung cấp cần bằng hữu nhóm: Cầu nhỏ nước chảy; trước hai nhóm đã mãn, mời thêm ba nhóm: 10814…

Ngã Nãi Sơn Dã Thôn Phu · 2017-10-11 ⭐⭐⭐⭐⭐

Mời đăng ký xem xét nội dung bình luận

49 0
Vũ Sắc · 2017-03-03 ⭐⭐⭐⭐⭐

Mời đăng ký xem xét nội dung bình luận

35 15
Ngã Nãi Sơn Dã Thôn Phu · 2017-09-10 ⭐⭐⭐⭐⭐

Mời đăng ký xem xét nội dung bình luận

8 3
Đạo Tận Phàm Tâm · 2012-07-20 ⭐⭐⭐⭐⭐

Rất chất phác tốt sách!

1 0
Dã Hạc Mặc Kiếm · 2012-09-11 ⭐⭐⭐⭐⭐

Một bản chân thật quốc thuật tiểu thuyết, một lớn đặc điểm chính là tả thực, không có giả tưởng thành phần, vì rất nhiều người luyện võ kẻ yêu thích chỗ tôn sùng. Trong đó quan điểm, chiêu thức, tỉ mỉ muốn đi, như có chút được. Hành văn tình tiết còn có thể, nhân vật trong Hướng Sơn, hồ tà tử sinh động hình tượng. Chân chính muốn hiểu rõ quốc thuật có thể một duyệt. (Cùng hỏi rằng chín tầng có một trời một vực)

1 0
Dã Hạc Mặc Kiếm · 2012-08-06 ⭐⭐⭐⭐⭐

Một bản chân thật quốc thuật tiểu thuyết, một lớn đặc điểm chính là tả thực, không có giả tưởng thành phần, vì rất nhiều người luyện võ kẻ yêu thích chỗ tôn sùng. Trong đó quan điểm, chiêu thức, tỉ mỉ muốn đi, như có chút được. Hành văn tình tiết còn có thể, nhân vật trong Hướng Sơn, hồ tà tử sinh động hình tượng. Chân chính muốn hiểu rõ quốc thuật có thể một duyệt.

1 0
Dã Hạc Mặc Kiếm · 2012-08-06 ⭐⭐⭐⭐⭐

Một bản chân thật quốc thuật tiểu thuyết, một lớn đặc điểm chính là tả thực, không có giả tưởng thành phần, vì rất nhiều người luyện võ kẻ yêu thích chỗ tôn sùng. Trong đó quan điểm, chiêu thức, tỉ mỉ muốn đi, như có chút được. Hành văn tình tiết còn có thể, nhân vật trong Hướng Sơn, hồ tà tử sinh động hình tượng. Chân chính muốn hiểu rõ quốc thuật có thể một duyệt. (Cùng hỏi rằng chín tầng có một trời một vực)

1 1
Ngã Nãi Sơn Dã Thôn Phu · 2017-09-31 ⭐⭐⭐⭐⭐

Mời đăng ký xem xét nội dung bình luận

0 0
45 Bất Hoặc · 2016-11-10 ⭐⭐⭐⭐

Mời đăng ký xem xét nội dung bình luận

9 3
Tân Tiên Lỗ Kê · 2015-10-19 ⭐⭐⭐⭐

Mời đăng ký xem xét nội dung bình luận

6 7