Protip: Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Kháng Chiến Tối Ngưu Sơn Trại - 抗战最牛山寨

Còn tiếp
Đánh giá: --/10 (1 lượt đánh giá)
Liên kết: qidian yousuu
Tổng quan Chương tiết Thảo luận

Giới thiệu:

Quân sự say mê công việc cao hàn ngoài ý muốn đạt được siêu cường chiến lực, hắn xuyên qua chiến tranh kháng Nhật niên đại, trở thành chiếm núi vì thổ phỉ của vương, kiếp chuyên quỷ tử Hán gian, đòi tiền cũng muốn mệnh, thủ đoạn thần kỳ các loại, lệnh Nhật Khấu nghe tin đã sợ mất mật.

Quyển sách là một bản sảng văn, thống thống khoái khoái đuổi tà ma tử.

YnHo · 2021-03-04 ⭐⭐

Không có người à?

0 0