Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Tổng hợp 2252 chương
=base 2252 chương
Gợi ý: Bấm " Đổi mới" để cập nhật danh sách chương tiết. Lần cập nhật cuối: 50 ngày trước.
Chương 1: Kiếp sau mộng tỉnh thế sự càng 1.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 2: Lắc nến đỏ ảnh nhớ lại bình sinh (thượng) 2.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 2: Lắc nến đỏ ảnh nhớ lại bình sinh (hạ) 3.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 3: Phòng ốc sơ sài há giảm ý Thư Kiếm (thượng) 4.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 3: Phòng ốc sơ sài há giảm ý Thư Kiếm (hạ) 5.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 4: Dị giới duyên theo thiên địa thành 6.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 5: Tâm niệm hôn ân nghĩ toàn hiếu (thượng) 7.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 5: Tâm niệm hôn ân nghĩ toàn hiếu (hạ) 8.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 6: Khí quán văn võ cùng thế tranh (thượng) 9.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 6: Khí quán văn võ cùng thế tranh (hạ) 10.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 7: Phong ba miếu Phi Tướng trong dậy (thượng) 11.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 7: Phong ba miếu Phi Tướng trong dậy (hạ) 12.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 8: Đập nồi dìm thuyền chuyên quyền ngang (thượng) 13.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 8: Đập nồi dìm thuyền chuyên quyền ngang (hạ) 14.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 9: Phố xá sầm uất tới tấp người không yên (thượng) 15.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 9: Phố xá sầm uất tới tấp người không yên (hạ) 16.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 10: Sét đánh dây cung động sớm đêm kinh (thượng) 17.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 10: Sét đánh dây cung động sớm đêm kinh (hạ) 18.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 11: Tru tâm hoặc thần huyễn thật giả (thượng) 19.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 11: Tru tâm hoặc thần huyễn thật giả (hạ) 20.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 12: Cao ốc đem sụt gấp sai hành (thượng) 21.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 12: Cao ốc đem sụt gấp sai hành (trúng) 22.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 12: Cao ốc đem sụt gấp sai hành (hạ) 23.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 13: Oai hùng thiết kỵ hàn gan tặc (thượng) 24.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 13: Oai hùng thiết kỵ hàn gan tặc (trúng) 25.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 13: Oai hùng thiết kỵ hàn gan tặc (hạ) 26.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 14: Bụi lộc cộc nói phạm binh hồ (thượng) 27.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 14: Bụi lộc cộc nói phạm binh hồ (trúng) 28.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 14: Bụi lộc cộc nói phạm binh hồ (hạ) 29.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 15: Ba mũi tên ra kỳ tuyệt hậu hoạn (thượng) 30.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 15: Ba mũi tên ra kỳ tuyệt hậu hoạn (trúng) 31.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo
Chương 15: Ba mũi tên ra kỳ tuyệt hậu hoạn (hạ) 32.
zxcs_me - Cuốn thứ nhất sơ cuốn sáu —— tắc lên gối giáo