Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Tổng hợp
188 chương
=base 188 chương
Gợi ý: Bấm " Đổi mới" để cập nhật danh sách chương tiết. Lần cập nhật cuối: 9 giờ trước.
Chương 1: Thanh sơn ẩn ẩn 1.
69shu - Chính văn
Chương 2: Chân trời tiêu điều 2.
69shu - Chính văn
Chương 3: Nội bộ bất hoà 3.
69shu - Chính văn
Chương 4: Biến khéo thành vụng 4.
69shu - Chính văn
Chương 5: Đường ai nấy đi 5.
69shu - Chính văn
Chương 6: Kho báu nghe đồn 6.
69shu - Chính văn
Chương 7: Giữa thắng bại 7.
69shu - Chính văn
Chương 8: Câu huyền thừng ẩn 8.
69shu - Chính văn
Chương 9: Dị biến thay nhau nổi lên 9.
69shu - Chính văn
Chương 10: Toàn bộ loạn rồi 10.
69shu - Chính văn
Chương 11: Chuyển bại thành thắng 11.
69shu - Chính văn
Chương 12: Hợp tác ban đầu 12.
69shu - Chính văn
Chương 13: Trong đình Tam Lý 13.
69shu - Chính văn
Chương 14: Thôn hoang vắng ảnh đêm 14.
69shu - Chính văn
Chương 15: Lạc đường chưa phản 15.
69shu - Chính văn
Chương 16: Nửa đêm tịch hư 16.
69shu - Chính văn
Chương 17: Chín thi tiếp khách 17.
69shu - Chính văn
Chương 18: Lỗ trống gió lùa 18.
69shu - Chính văn
Chương 19: Hiểu lầm chồng chất 19.
69shu - Chính văn
Chương 20: Đại sư khinh công 20.
69shu - Chính văn
Chương 21: Võ Di hình thật 21.
69shu - Chính văn
Chương 22: Trận chiến mở màn không có kết quả 22.
69shu - Chính văn
Chương 23: Đầu trộm đuôi cướp 23.
69shu - Chính văn
Chương 24: Thiên Thủ Quan Âm 24.
69shu - Chính văn
Chương 25: Giữa tử sinh 25.
69shu - Chính văn
Chương 26: Bắc trời truyền mật 26.
69shu - Chính văn
Chương 27: Hạc rắn tám bước 27.
69shu - Chính văn
Chương 28: Chỗ nước sơn hình 28.
69shu - Chính văn
Chương 29: Rồng chỉ riêng bắn đấu 29.
69shu - Chính văn
Chương 30: Bốn bề thọ địch 30.
69shu - Chính văn
Chương 31: Đánh cuộc bắt đầu 31.
69shu - Chính văn
Chương 32: Vân thủ thái cực 32.
69shu - Chính văn