Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Tổng hợp 1072 chương
=base 1072 chương
Gợi ý: Bấm " Đổi mới" để cập nhật danh sách chương tiết. Lần cập nhật cuối: 64 ngày trước.
Chương 1: Người ở rể Ôn gia 1.
@Numeron - Quyển 1
Chương 2: Bắt gian tại giường 2.
@Numeron - Quyển 1
Chương 3: Nữ thần công lược hệ thống, chết nhục liền trùng sinh 3.
@Numeron - Quyển 1
Chương 4: Cô nam quả nữ 4.
@Numeron - Quyển 1
Chương 5: Tiếng hát của phòng tắm 5.
@Numeron - Quyển 1
Chương 6: Cường bạo thất bại 6.
@Numeron - Quyển 1
Chương 7: Tình cảm công lược! Hiệu ứng đồng cảm! 7.
@Numeron - Quyển 1
Chương 8: Cầm giữ không nổi 8.
@Numeron - Quyển 1
Chương 9: Đến từ địch ý của mẹ vợ 9.
@Numeron - Quyển 1
Chương 10: Con rể sẽ gạt có sữa uống 10.
@Numeron - Quyển 1
Chương 11: Dạy dỗ thê tử? 11.
@Numeron - Quyển 1
Chương 12: Nhạc phụ đại nhân 12.
@Numeron - Quyển 1
Chương 13: Khổ sở của người ở rể 13.
@Numeron - Quyển 1
Chương 14: Đồng hồ Cartier 14.
@Numeron - Quyển 1
Chương 15: Xa xỉ phẩm cùng dỗ ngon dỗ ngọt 15.
@Numeron - Quyển 1
Chương 16: Hấp dẫn của thê tử 16.
@Numeron - Quyển 1
Chương 17: Thê tử lần thứ nhất khẩu giao 17.
@Numeron - Quyển 1
Chương 18: Dạy dỗ niềm vui của thê tử 18.
@Numeron - Quyển 1
Chương 19: Dạy dỗ nhiệm vụ hoàn thành! 19.
@Numeron - Quyển 1
Chương 20: Alipay đến sổ sách 100 vạn 20.
@Numeron - Quyển 1
Chương 21: Xuân dược tốt nhất 21.
@Numeron - Quyển 1
Chương 22: Thê tử phun triều 22.
@Numeron - Quyển 1
Chương 23: Hẹn gặp cô em vợ 23.
@Numeron - Quyển 1
Chương 24: Alipay đến sổ sách 10 vạn nguyên 24.
@Numeron - Quyển 1
Chương 25: Lần thân thể thứ nhất tiếp xúc 25.
@Numeron - Quyển 1
Chương 26: Tiến chuyển 26.
@Numeron - Quyển 1
Chương 27: Quầy chuyên doanh Lv 27.
@Numeron - Quyển 1
Chương 28: Thay đổi của Lý Bân 28.
@Numeron - Quyển 1
Chương 29: Cảm tình ấm lên 29.
@Numeron - Quyển 1
Chương 30: Đến từ khinh thường của group chat 30.
@Numeron - Quyển 1
Chương 31: Cô nam quả nữ 31.
@Numeron - Quyển 1
Chương 32: Nụ hôn đầu của Ôn Lam 32.
@Numeron - Quyển 1