Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Tổng hợp 137 chương
=base 137 chương
Gợi ý: Bấm " Đổi mới" để cập nhật danh sách chương tiết. Lần cập nhật cuối: Không rõ thời gian.
Chương 1: Sơ đến thế giới khác 1.
5200 - Chính văn
Chương 2: Đạt đến thôn bơi bích 2.
5200 - Chính văn
Chương 3: Ngươi muốn học, ta dạy ngươi 3.
5200 - Chính văn
Chương 4: Chờ phát hiện của nghiệm chứng 4.
5200 - Chính văn
Chương 5: Về cách dùng mới của lũ tiên ngựa 5.
5200 - Chính văn
Chương 6: Phỏng đoán xác định 6.
5200 - Chính văn
Chương 7: Khảo thí con rối 7.
5200 - Chính văn
Chương 8: Không có một chút trò chơi thể nghiệm 8.
5200 - Chính văn
Chương 9: Phương sắc bén: Ngươi nói được đối với 9.
5200 - Chính văn
Chương 10: Ngươi vì cái gì không niết mặt 10.
5200 - Chính văn
Chương 11: Niết mặt là cái việc tinh tế 11.
5200 - Chính văn
Chương 12: Phương sắc bén: Ni cho đường dayo 12.
5200 - Chính văn
Chương 13: Cản đường các người 13.
5200 - Chính văn
Chương 14: Phương sắc bén: Dễ lúng túng nha~ 14.
5200 - Chính văn
Chương 15: Hiểu lầm cởi bỏ 15.
5200 - Chính văn
Chương 16: Như đã không ưa thích, kia liền thay đổi nó 16.
5200 - Chính văn
Chương 17: Tìm hợp tác công ty không phải cái ý nghĩ tốt 17.
5200 - Chính văn
Chương 18: Nào đó ý nghĩa đi lên nói vận khí rất tốt 18.
5200 - Chính văn
Chương 19: Vấn đề giải quyết 19.
5200 - Chính văn
Chương 20: Lúc chạy trốn đã đến 20.
5200 - Chính văn
Chương 21: Té trong hố rồi 21.
5200 - Chính văn
Chương 22: Kỹ thuật mới get 22.
5200 - Chính văn
Chương 23: Khảo thí sản phẩm mới 23.
5200 - Chính văn
Chương 24: Kia là kỹ thuật mới 24.
5200 - Chính văn
Chương 25: Lũ tiên ngựa sửng sốt 25.
5200 - Chính văn
Chương 26: Cho lễ vật của người mới 26.
5200 - Chính văn
Chương 27: Hết nhật ký của vực 27.
5200 - Chính văn
Chương 28: Máy mô phỏng đang thăng cấp 28.
5200 - Chính văn
Chương 29: Về được khí cách dùng của động vật 29.
5200 - Chính văn
Chương 30: Đạt đến thôn nhà Lã 30.
5200 - Chính văn
Chương 31: Đến sớm không bằng tới khéo 31.
5200 - Chính văn
Chương 32: Phản ứng của thôn nhà Lã 32.
5200 - Chính văn